tedvir

tedip

Arapça Adb kökünden gelen taˀdīb تأديب z "edep verme, terbiye etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça adab "görgü, terbiye" sözcüğünün tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tedirgin

Türkiye Türkçesi didir- veya titir- "huzursuz olmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi did- veya dit- fiilinden türetilmiştir.

tediye

Arapça Ady kökünden gelen taˀdiya(t) تأدية z "(bir borcu) yerine getirme, icra etme, ödeme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen adāˀ أداء z sözcüğünün tafˁila(t) vezninde (II) masdarıdır.

tedricen

Arapça tadrīcan تدريجاً z "adım adım, derece derece" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça drc kökünden gelen tadrīc تدريج z "adımlama, basamak çıkma" sözcüğünün zarfıdır. Bu sözcük Arapça daraca دَرَجَ z "yürüdü, adımladı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tedris

Arapça drs kökünden gelen tadrīs تدريس z "ders verme, öğretme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça darasa دَرَسَ z "ders gördü, öğrendi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tedvir
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Daî, Nevhatü'l-Uşşak, 1647]

Köken

Arapça dwr kökünden gelen tadwīr تدوير z "döndürme, devr ettirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dāra دار z "döndü" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için devir maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

tedviren


24.10.2014
teehhül

Arapça Ahl kökünden gelen taˀahhul تأهّل z "evlenme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ahala أهل z "evlendi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

teehhür

Arapça Aχr kökünden gelen taˀaχχur تأخّر z "geri kalma, gecikme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça āχar "gerideki" sözcüğünün tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

teemmül

Arapça Aml kökünden gelen taˀammul تأمّل z "tefekkür etme, bir şeye yoğunlaşarak düşünme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça amala أمل z "umdu, hedefe yöneldi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

teenni

Arapça Any kökünden gelen taˀannī تأنّى z "acele etmeme, geciktirme, yavaştan alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça anā أنا z "gecikti" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

teessüf

Arapça Asf kökünden gelen taˀassuf تأسّف z "üzülme, esef duyma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça asifa أَسِفَ z "pişman oldu, esef etti" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.