tecim

tecessüm

Arapça csm kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *tacassum تجسّم z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cism جسم z sözcüğünün tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tecessüs

Arapça css kökünden gelen tacassus تجسُّس z "elle yoklama, araştırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cassa جَسَّ z "yokladı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tecezzi

Arapça czA kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *tacazzi تجزّى z "cüzleşme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cazaˀa جَزَأ z "parçaladı, ufaladı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

techno

İngilizce techno "1. yüksek teknoloji ürünü, 2. elektronik destekli bir müzik türü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1988) İngilizce sözcük İngilizce technological sözcüğünün kısaltmasıdır.

tecil

Arapça Acl kökünden gelen taˀcīl تأجيل z "bekletme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça acila أجل z "bekledi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tecim
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
tecemek (Kırşehir), tecimek (Çangırı): İdare etmek, çekip çevirmek (...) tecir (tüm Anadolu ağızları): Çerçi, ayak satıcısı. Yeni Türkçe: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
tecim = Ticaret = Commerce [ Metin Eloğlu, , 1961]
onları seçmeyi 'tecimsel' bir davranış sayıyoruz giderek

Köken

Türkiye Türkçesi teci- "geçinmek" fiilinden türetilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi tecir "satıcı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça tācir sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için tacir maddesine bakınız.

Ek açıklama

Arapça kökenli tācir sözcüğünün yerel bir ağızdaki türevlerinden ilhamla Dil Devrimi döneminde yaratılmış bir sözcüktür.

Benzer sözcükler

tecimen, tecimsel


31.07.2015
tecrit

Arapça crd kökünden gelen tacrīd تجريد z "soyma, soyunma, soyutlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça carada جَرَدَ z "soydu" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tecrübe

Arapça crb kökünden gelen tacriba(t) تجرِبة z "deneme, sınama, sınavdan geçirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça carraba جَرَِّبَ z "denedi, sınadı" fiilinin tafˁila(t) vezninde (II) masdarıdır. Bu sözcük Arapça carab جَرَب z "uyuz" sözcüğünün (II) fiilidir.

tecvit

Arapça cwd kökünden gelen tacwīd تجويد z "güzelleştirme, güzel söyleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cāda جاد z "iyi ve güzel idi, güzelleşti" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tecviz

Arapça cwz kökünden gelen tacwīz تجويز z "caiz görme, izin verme" sözcüğünden alıntıdır.

tecziye

Arapça czy kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *tacziya(t) تجزية z "cezalandırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cazāˀ جزاء z "ceza" sözcüğünün tafˁila(t) vezninde (II) masdarıdır.