tecim

tecessüm

Ar *tacassum تجسّم z [#csm tafaˁˁul V msd.] Ar cism جسم z

tecessüs

Ar tacassus تجسُّس z [#css tafaˁˁul V msd.] elle yoklama, araştırma Ar cassa جَسَّ zyokladı

tecezzi

Ar *tacazzi تجزّى z [#czA tafaˁˁul V msd.] cüzleşme Ar cazaˀa جَزَأ zparçaladı, ufaladı

techno

İng techno [abb.] 1. yüksek teknoloji ürünü, 2. elektronik destekli bir müzik türü (İlk kullanım: 1988) İng technological

tecil

Ar taˀcīl تأجيل z [#Acl tafˁīl II msd.] bekletme Ar acila أجل zbekledi

tecim

[ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
tecemek (Kırşehir), tecimek (Çangırı): İdare etmek, çekip çevirmek (...) tecir (tüm Anadolu ağızları): Çerçi, ayak satıcısı. YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
tecim = Ticaret = Commerce [ Metin Eloğlu, 1961]
onları seçmeyi 'tecimsel' bir davranış sayıyoruz giderek

TTü teci- geçinmek TTü tecir satıcı Ar tācir

 tacir

Not: Arapça kökenli tācir sözcüğünün yerel bir ağızdaki türevlerinden ilhamla Dil Devrimi döneminde yaratılmış bir sözcüktür.

Benzer sözcükler: tecimen, tecimsel


31.07.2015
tecrit

Ar tacrīd تجريد z [#crd tafˁīl II msd.] soyma, soyunma, soyutlama Ar carada جَرَدَ zsoydu

tecrübe

Ar tacriba(t) تجرِبة z [#crb tafˁila(t) II msd.] deneme, sınama, sınavdan geçirme Ar carraba جَرَِّبَ z [II f.] denedi, sınadı Ar carab جَرَب zuyuz

tecvit

Ar tacwīd تجويد z [#cwd tafˁīl II msd.] güzelleştirme, güzel söyleme Ar cāda جاد ziyi ve güzel idi, güzelleşti

tecviz

Ar tacwīz تجويز z [#cwz tafˁīl II msd.] caiz görme, izin verme

tecziye

Ar *tacziya(t) تجزية z [#czy tafˁila(t) II msd.] cezalandırma Ar cazāˀ جزاء zceza