techno

tecelli

Arapça clw kökünden gelen tacallī veya tacallā تجلّي z "aydınlanma, özellikle tanrısal bir gerçeğin belirmesi, manifestation" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice tagallā תגלא z "özellikle Sina Dağında Allah'ın Musa'ya görünmesi" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Arapça calā "ışıdı, aydınlandı" fiilinden türetilmiştir.

tecerrüt

Arapça crd kökünden gelen tacarrud تجرّد z "yalnız olma, soyutlanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça carada جَرَدَ z "soydu" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tecessüm

Arapça csm kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *tacassum تجسّم z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cism جسم z sözcüğünün tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tecessüs

Arapça css kökünden gelen tacassus تجسُّس z "elle yoklama, araştırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cassa جَسَّ z "yokladı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tecezzi

Arapça czA kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *tacazzi تجزّى z "cüzleşme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cazaˀa جَزَأ z "parçaladı, ufaladı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

techno
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"müzik türü" [ Milliyet - gazete, 1997]
bazı techno grupları ve new age sanatçıları kendi enstrümantal çalışmalarını biraraya getirmişler.

Köken

İngilizce techno "1. yüksek teknoloji ürünü, 2. elektronik destekli bir müzik türü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1988) İngilizce sözcük İngilizce technological sözcüğünün kısaltmasıdır.

Daha fazla bilgi için teknik maddesine bakınız.


20.08.2017
tecil

Arapça Acl kökünden gelen taˀcīl تأجيل z "bekletme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça acila أجل z "bekledi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tecim

Türkiye Türkçesi teci- "geçinmek" fiilinden türetilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi tecir "satıcı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça tācir sözcüğünden alıntıdır.

tecrit

Arapça crd kökünden gelen tacrīd تجريد z "soyma, soyunma, soyutlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça carada جَرَدَ z "soydu" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tecrübe

Arapça crb kökünden gelen tacriba(t) تجرِبة z "deneme, sınama, sınavdan geçirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça carraba جَرَِّبَ z "denedi, sınadı" fiilinin tafˁila(t) vezninde (II) masdarıdır. Bu sözcük Arapça carab جَرَب z "uyuz" sözcüğünün (II) fiilidir.

tecvit

Arapça cwd kökünden gelen tacwīd تجويد z "güzelleştirme, güzel söyleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cāda جاد z "iyi ve güzel idi, güzelleşti" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.