tecessüm

tecavüz

Arapça cwz kökünden gelen tacāwuz تجاوز z "geçme, aşma, haddini veya ölçüsünü aşma, azma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cāza جَازَ z "geçti, aştı" fiilinin tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır.

tecdit

Arapça cdd kökünden gelen tacdīd تجديد‎‎‎‎ z "yenileme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cadīd جديد z "yeni" sözcüğünün tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

teceddüt

Arapça cdd kökünden gelen tacaddud تجدّد‎‎‎‎ z "yenilenme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cadīd "yeni" sözcüğünün tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tecelli

Arapça clw kökünden gelen tacallī veya tacallā تجلّي z "aydınlanma, özellikle tanrısal bir gerçeğin belirmesi, manifestation" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice tagallā תגלא z "özellikle Sina Dağında Allah'ın Musa'ya görünmesi" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Arapça calā "ışıdı, aydınlandı" fiilinden türetilmiştir.

tecerrüt

Arapça crd kökünden gelen tacarrud تجرّد z "yalnız olma, soyutlanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça carada جَرَدَ z "soydu" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tecessüm
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Osmanlıca: "cisimleşme" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
tecessüm: Cism kebetme, nazarda mücessem görünme.

Köken

Arapça csm kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *tacassum تجسّم z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cism جسم z sözcüğünün tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için cisim maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

mütecessim


24.10.2014
tecessüs

Arapça css kökünden gelen tacassus تجسُّس z "elle yoklama, araştırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cassa جَسَّ z "yokladı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tecezzi

Arapça czA kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *tacazzi تجزّى z "cüzleşme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cazaˀa جَزَأ z "parçaladı, ufaladı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

techno

İngilizce techno "1. yüksek teknoloji ürünü, 2. elektronik destekli bir müzik türü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1988) İngilizce sözcük İngilizce technological sözcüğünün kısaltmasıdır.

tecil

Arapça Acl kökünden gelen taˀcīl تأجيل z "bekletme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça acila أجل z "bekledi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tecim

Türkiye Türkçesi teci- "geçinmek" fiilinden türetilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi tecir "satıcı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça tācir sözcüğünden alıntıdır.