tecavüz

tebliğ

Arapça blġ kökünden gelen tablīġ تبليغ z "iletme, mesaj ulaştırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça balaġa بَلَغَ z "ulaştı, vardı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tebrik

Arapça brk kökünden gelen tabrīk تبريك z "kutsama, kutlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baraka(t) بركة z "kutluluk, kutsama" sözcüğünün tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tebşir

Arapça bşr kökünden gelen tabşīr تبشير z "müjdeleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça başara بَشَرَ z "doğum haberi aldı, bir müjdeye sevindi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tecahül

Arapça chl kökünden gelen tacāhul تجاهل z "bilmezden gelme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cahala جَهَلَ z "bilmedi" fiilinin tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır.

tecanüs

Arapça cns kökünden gelen tacānus تجانس z "iki şeyin aynı cinsten olması, türdeşlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cins جنس z sözcüğünün tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır.

tecavüz
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"haddi aşma" [ Yazıcızade Ali, Tarih-i Âl-i Selçuk, 1423]
ve Diyarıbekir'de ne kadar Oğuz cinsinden Etrāk ve Ekrād beğleri var-ise hükminden tecavüz idemezlerdi.

Köken

Arapça cwz kökünden gelen tacāwuz تجاوز z "geçme, aşma, haddini veya ölçüsünü aşma, azma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cāza جَازَ z "geçti, aştı" fiilinin tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için cevaz maddesine bakınız.

Ek açıklama

Modern Türkçe anlamı ırza tecavüz deyiminden türemiştir.

Benzer sözcükler

tecavüzkâr, tecavüzkârane

Bu maddeye gönderenler

mütecaviz


09.12.2014
tecdit

Arapça cdd kökünden gelen tacdīd تجديد‎‎‎‎ z "yenileme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cadīd جديد z "yeni" sözcüğünün tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

teceddüt

Arapça cdd kökünden gelen tacaddud تجدّد‎‎‎‎ z "yenilenme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cadīd "yeni" sözcüğünün tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tecelli

Arapça clw kökünden gelen tacallī veya tacallā تجلّي z "aydınlanma, özellikle tanrısal bir gerçeğin belirmesi, manifestation" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice tagallā תגלא z "özellikle Sina Dağında Allah'ın Musa'ya görünmesi" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Arapça calā "ışıdı, aydınlandı" fiilinden türetilmiştir.

tecerrüt

Arapça crd kökünden gelen tacarrud تجرّد z "yalnız olma, soyutlanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça carada جَرَدَ z "soydu" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tecessüm

Arapça csm kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *tacassum تجسّم z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cism جسم z sözcüğünün tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.