tecanüs

tebeşir

Farsça tabāşīr تباشير z "1. şeker kamışı şekeri, 2. tebeşir veya alçı, beyaz madde" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Sanskritçe tvakşīrā "şeker kamışı özü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe tváç, tvak- "kabuk" ve Sanskritçe şirā "öz suyu" sözcüklerinin bileşiğidir.

tebliğ

Arapça blġ kökünden gelen tablīġ تبليغ z "iletme, mesaj ulaştırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça balaġa بَلَغَ z "ulaştı, vardı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tebrik

Arapça brk kökünden gelen tabrīk تبريك z "kutsama, kutlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baraka(t) بركة z "kutluluk, kutsama" sözcüğünün tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tebşir

Arapça bşr kökünden gelen tabşīr تبشير z "müjdeleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça başara بَشَرَ z "doğum haberi aldı, bir müjdeye sevindi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tecahül

Arapça chl kökünden gelen tacāhul تجاهل z "bilmezden gelme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cahala جَهَلَ z "bilmedi" fiilinin tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır.

tecanüs
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
tecānüs: Bir cins olmak, mütecanis olmak.

Köken

Arapça cns kökünden gelen tacānus تجانس z "iki şeyin aynı cinsten olması, türdeşlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cins جنس z sözcüğünün tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için cins maddesine bakınız.

Ek açıklama

Arapça sözcük kelâm ıstılahı olup klasik sözlüklerde yer almaz.

Bu maddeye gönderenler

mütecanis


24.10.2014
tecavüz

Arapça cwz kökünden gelen tacāwuz تجاوز z "geçme, aşma, haddini veya ölçüsünü aşma, azma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cāza جَازَ z "geçti, aştı" fiilinin tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır.

tecdit

Arapça cdd kökünden gelen tacdīd تجديد‎‎‎‎ z "yenileme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cadīd جديد z "yeni" sözcüğünün tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

teceddüt

Arapça cdd kökünden gelen tacaddud تجدّد‎‎‎‎ z "yenilenme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cadīd "yeni" sözcüğünün tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tecelli

Arapça clw kökünden gelen tacallī veya tacallā تجلّي z "aydınlanma, özellikle tanrısal bir gerçeğin belirmesi, manifestation" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice tagallā תגלא z "özellikle Sina Dağında Allah'ın Musa'ya görünmesi" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Arapça calā "ışıdı, aydınlandı" fiilinden türetilmiştir.

tecerrüt

Arapça crd kökünden gelen tacarrud تجرّد z "yalnız olma, soyutlanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça carada جَرَدَ z "soydu" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.