tebliğ

tebellür

Ar *taballur تبلّر z [tafaˁˁul V msd.] Ar billūr بلّور zkristal

teber

Fa tabar تبر zbalta

teberru

Ar tabarruˁ تبرّع z [#brˁ tafaˁˁul V msd.] farz olandan fazlasını yapma, cömertlik gösterme, bağışlama Ar baraˁa بَرَعَ zyükseldi, arttı

tebessüm

Ar tabassum تبسّم z [#bsm tafaˁˁul V msd.] gülümseme Ar basama بَسَمَ zgülümsedi

tebeşir

Fa tabāşīr تباشير z1. şeker kamışı şekeri, 2. tebeşir veya alçı, beyaz madde Sans tvakşīrā şeker kamışı özü § Sans tváç, tvak- kabuk Sans şirā öz suyu

tebliğ

[ Daî, Nevhatü'l-Uşşak, 1647]
[ Meninski, Thesaurus, 1680]
mektubüŋü teblīğ e. (...) selām teblīğ e. YO: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
teblīgāt: İfādāt-ı resmiye. "... akademik bildiri" [ Kaynakça yok, 1980]
1980 Yılı VII. Bilim Kongresi Tebliğleri "... dinî propaganda" [ Milliyet - gazete, 1992]
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı, tebliğ ve irşatlarına Amerika'dan devam ediyorlar.

Ar tablīġ تبليغ z [#blġ tafˁīl II msd.] iletme, mesaj ulaştırma Ar balaġa بَلَغَ zulaştı, vardı

 büluğ

Benzer sözcükler: tebligat

Bu maddeye gönderenler: tebellüğ


21.08.2017
tebrik

Ar tabrīk تبريك z [#brk tafˁīl II msd.] kutsama, kutlama Ar baraka(t) بركة zkutluluk, kutsama

tebşir

Ar tabşīr تبشير z [#bşr tafˁīl II msd.] müjdeleme Ar başara بَشَرَ zdoğum haberi aldı, bir müjdeye sevindi

tecahül

Ar tacāhul تجاهل z [#chl tafāˁul VI msd.] bilmezden gelme Ar cahala جَهَلَ zbilmedi

tecanüs

Ar tacānus تجانس z [#cns tafāˁul VI msd.] iki şeyin aynı cinsten olması, türdeşlik Ar cins جنس z

tecavüz

Ar tacāwuz تجاوز z [#cwz tafāˁul VI msd.] geçme, aşma, haddini veya ölçüsünü aşma, azma Ar cāza جَازَ zgeçti, aştı