tebellüğ

tebarüz

Arapça brz kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *tabāruz تبارز z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baraza برز z "ortaya çıktı" fiilinin tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır.

tebcil

Arapça bcl kökünden gelen tabcīl تبجيل z "onurlandırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bacula بَجُلَ z "onurlandı, memnun oldu" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tebdil

Arapça bdl kökünden gelen tabdīl تبديل z "eşdeğeri ile değiştirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça badal بدل z "bedel, denk" sözcüğünün tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tebeddül

Arapça bdl kökünden gelen tabaddul تبدّل z "dönüşme, değişme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça badal بدل z "eşdeğer, denk" sözcüğünün tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tebelleş

Türkiye Türkçesi beleş sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

tebellüğ
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
tebellüğ: ikṭıfā. Satis habere, contentum esse [yetinmek]. Yeni Osmanlıca: "... tebliğ edileni alma" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
ve bu suretle tebellüğ etmemek maksadıyla ikametgahını mütemadiyen tebdil ve tağyir eden mumaileyhin

Köken

Arapça blġ kökünden gelen taballuġ تبلّغ z "yetinme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça balaġa بَلَغَ z "sonuna vardı, yetti" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için tebliğ maddesine bakınız.

Ek açıklama

Güncel anlamı tebliğ fiilinden 20. yy'da türetilmiş bürokratik terimdir.


04.11.2014
tebellür

Arapça yazılı örneği bulunmayan *taballur تبلّر z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça billūr بلّور z "kristal" sözcüğünün tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

teber

Farsça tabar تبر z "balta" sözcüğünden alıntıdır.

teberru

Arapça brˁ kökünden gelen tabarruˁ تبرّع z "farz olandan fazlasını yapma, cömertlik gösterme, bağışlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baraˁa بَرَعَ z "yükseldi, arttı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tebessüm

Arapça bsm kökünden gelen tabassum تبسّم z "gülümseme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça basama بَسَمَ z "gülümsedi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tebeşir

Farsça tabāşīr تباشير z "1. şeker kamışı şekeri, 2. tebeşir veya alçı, beyaz madde" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Sanskritçe tvakşīrā "şeker kamışı özü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe tváç, tvak- "kabuk" ve Sanskritçe şirā "öz suyu" sözcüklerinin bileşiğidir.