teali

taziz

Arapça ˁzz kökünden gelen taˁzīz "yüceltme, aziz sayma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁazza عَزَّ z "yüceldi, güçlendi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tazmin

Arapça ḍmn kökünden gelen taḍmīn تضمين z "söz verdirme, birine sorumluluk yükleme, hasar veya kefalet ödeme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍamana ضمن z "söz verdi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tazyik

Arapça ḍyḳ kökünden gelen taḍyīḳ تضييق z "daraltma, sıkıştırma, bunaltma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍāḳa ضاق z "daraldı, sıkıştı, bunaldı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

te(o)+

Fransızca théo+ veya İngilizce theo+ "[bileşik adlarda] tanrı veya din" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca theós θεός z "tanrı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰh₁s-o- (*dʰes-o-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰéh₁s (*dʰḗs) "tanrı" kökünden türetilmiştir. Bu kök Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰeh₁- "komak, kılmak" kökünden türetilmiştir.

teala

Arapça ˁlw kökünden gelen taˁālā تعالا z "«yüceldi», «yücedir», Allah adı zikredilirken kullanılan deyim" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça ˁalā علا‎ z "yüksek idi, yükseldi" fiilinin (VI) fiilidir.

teali
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
teˁālī تعالى: yüce ol.

Köken

Arapça ˁlw kökünden gelen taˁāli تَعَالٍ z "yücelme, yükselme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalā علا‎ z "yüksek idi, yükseldi" fiilinin tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için ali maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

müteal, teala


14.08.2015
teamül

Arapça ˁml kökünden gelen taˁāmul تعامل z "ortaklaşa veya karşılıklı iş yapma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamala عمل z "işledi, yaptı" fiilinin tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır.

teaser

İngilizce teaser "gıdıklayan, gıcıklayan, reklamcılıkta tanıtılan ürünü gizleyerek ilgi uyandıran kampanya" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce tease "gıdıklamak, gıcıklamak, taciz etmek" fiilinden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski İngilizce taésan "yün tiftiklemek" fiilinden evrilmiştir. Eski İngilizce fiil Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *taisjan biçiminden evrilmiştir.

teati

Arapça ˁṭw kökünden gelen taˁāṭi تعاطٍ z "karşılıklı verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṭā عطا z "verdi, hediye etti" fiilinin tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır.

teavün

Arapça ˁwn kökünden gelen taˁāwun تعاون z "yardımlaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāna عَانَ z "yardım etti" fiilinin tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır.

tebaa

Arapça tbˁ kökünden gelen tabaˁ تبع z "bir egemene bağlı olan zümre" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tābiˁ تابع z "birine veya bir şeye uyan, bağlı, uyruk" sözcüğünün faˁal vezninde türevidir.