teçhiz

tecrit

Arapça crd kökünden gelen tacrīd تجريد z "soyma, soyunma, soyutlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça carada جَرَدَ z "soydu" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tecrübe

Arapça crb kökünden gelen tacriba(t) تجرِبة z "deneme, sınama, sınavdan geçirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça carraba جَرَِّبَ z "denedi, sınadı" fiilinin tafˁila(t) vezninde (II) masdarıdır. Bu sözcük Arapça carab جَرَب z "uyuz" sözcüğünün (II) fiilidir.

tecvit

Arapça cwd kökünden gelen tacwīd تجويد z "güzelleştirme, güzel söyleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cāda جاد z "iyi ve güzel idi, güzelleşti" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tecviz

Arapça cwz kökünden gelen tacwīz تجويز z "caiz görme, izin verme" sözcüğünden alıntıdır.

tecziye

Arapça czy kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *tacziya(t) تجزية z "cezalandırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cazāˀ جزاء z "ceza" sözcüğünün tafˁila(t) vezninde (II) masdarıdır.

teçhiz
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
sefer eylemek yakındur, beni techīzleyesüŋ

Köken

Arapça chz kökünden gelen tachīz تجهيز z "donatma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cahāz جهاز z "donanım, gereç" sözcüğünün tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için cihaz maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

teçhizat, teçhizatlandırmak

Bu maddeye gönderenler

mücehhez


08.10.2014
tedarik

Arapça drk kökünden gelen tadāruk تدارُك z "yetişme, yardım etme, hazırlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daraka دَرَكَ z "dibine vardı, yetişti" fiilinin tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır.

tedavi

Arapça dwy kökünden gelen tadāwī تداوي z "iyileştirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dawāˀ دواء z "ilaç, derman" sözcüğünün tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır.

tedavül

Arapça dwl kökünden gelen tadāwul تداول z "dolanma, dolaşım, alternasyon" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dāla دَالَ z "döndü, dolandı" fiilinin tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır.

tedbir

Arapça dbr kökünden gelen tadbīr تدبير z "(bir işin) arkasını düşünme, planlama, tasarlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dabbara دَبَّرَ z "arkasını düşündü, tedbir aldı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır. Bu sözcük Arapça dubr دُبْر z "arka, kıç" sözcüğünün (II) fiilidir.

tedhiş

Arapça dhş kökünden gelen tadhīş تدهيش z "korkutma, dehşet verme, yıldırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dahişa دهش z "şaştı, çok korktu" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.