taze

tayyare

Arapça ṭyr kökünden gelen ṭayyār طيّار z "uçucu" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ṭāra طا‎ر z "uçtu" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır. Bu sözcük Arapça ṭayr طير z "kuş" sözcüğü ile eş kökenlidir.

tayyip

Arapça ṭyb kökünden gelen ṭayyib طَيِّب z "iyi, tatlı, mutlu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭāba طَابَ z "iyileşti, mutlu idi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

tayyör

Fransızca tailleur "1. terzi, 2. «terzi işi», bir tür kadın giysisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca tailler "biçmek, terzilik etmek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir.

tazallüm

Arapça ẓlm kökünden gelen taẓallum تظلّم z "zulümle suçlama, zulüm atfetme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ẓalama ظَلَمَ z "zulmetti" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tazammun

Arapça ḍmn kökünden gelen taḍammun تضمّن z "kefil olma, mantıken içerme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍamana ضَمَنَ z "söz verdi, sorumluluk aldı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

taze
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
sevinç, yüz açuklukı = yüz tāzeliki [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
Hazreti Yahyānın cesed-i şerīfi ol deyrde terü tāze dururdu

Köken

Farsça tāze تازه z "yeni, diri, canlı, cari" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça tāzag veya tāzig "koşan, diri" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça taχtan, tāz- "koşmak" fiilinden +a ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için tazı maddesine bakınız.

Ek açıklama

Anlam evrimi için karş. İngilizce current "koşan" > "cari, yeni".

Benzer sözcükler

taze fasulye, tazelemek, terütaze


22.09.2017
tazı

Farsça tāzī تازى z "1. koşucu, akıncı, 2. bedevi, Arap" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça taχtan, tāz "koşmak, akın etmek" fiilinden +ī ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen tak-, taçaiti sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tekʷ- "seğirtmek, hızlı gitmek" biçiminden evrilmiştir.

tazim

Arapça ˁẓm kökünden gelen taˁẓīm تعظيم z "yüceltme, ululama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaẓuma عظم z "yüce idi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tazip

Arapça ˁḏb kökünden gelen taˁḏīb تعذيب z "eziyet etme, acı verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḏāb عذاب z sözcüğünün tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tazir

Arapça ˁzr kökünden gelen taˁzīr تعزير z "zorlama, cezalandırma, değnek vurma, İslam hukukunda değnek cezası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁazara "zaptetti, yasakladı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

taziye

Arapça ˁzy kökünden gelen taˁziya(t) تعزية z "başsağlığı dileme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁazā عَزَا z "kadere razı oldu, sabretti" fiilinin tafˁila(t) vezninde (II) masdarıdır.