tayf

tavuk

Eski Türkçe takaġu "kuş, özellikle kümes kuşu" sözcüğünden evrilmiştir.

tavus

Arapça ṭāwūs طاووس z "tavus kuşu, pavo cristatus" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ṭaūsā טאוסא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen taôs ταῶς z sözcüğü ile eş kökenlidir.

tavzih

Arapça wḍḥ kökünden gelen tawḍīḥ توضيح z "netleştirme, belirgin kılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḍaḥa وَضَحَ z "açık ve belirgin idi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tay1

Eski Türkçe tay "at yavrusu" sözcüğünden evrilmiştir.

tay2

Fransızca taille "kesim, özellikle giysi kesimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca tailler "kesmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Geç Latince taliare fiilinden evrilmiştir.

tayf
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
ṭayf: Apparere (spectrum), in somno (phantasma) [hayalet, uykuda beliren görüntü] Yeni Osmanlıca: "... spektrum" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
ṭayf-ı şems: zıyanın inkısar kuvvetiyle hall edilmesiyle eczasının alınan resmi [ışığın prizmada kırılmasıyla birimlerine ayrışmasının meydana getirdiği görüntü]

Köken

Arapça ṭyf kökünden gelen ṭayf طيف z "uykuda hayalet veya kâbus görme, hayalet, hayal" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭāfa "uykuda hayalet gördü" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

Ek açıklama

Yeni Osmanlıca anlamı Fransızca spèctre "1. hayalet, 2. ışık spektrumu" sözcüğünden çeviridir.


12.12.2017
tayfun

İngilizce typhoon "Hint Okyanusu ve Çin Denizi'ne özgü kasırga" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Çince tài fung 颱風 z "a.a. (Kanton lehçesi)" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Çince dà fēng 大風 z "büyük yel" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

tayga

Fransızca ve İngilizce taiga "Kuzey iklimine özgü büyük çam ormanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Rusça aynı anlama gelen taiga sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Moğolca tayga "çam ormanı" sözcüğünden alıntıdır.

tayın

Arapça taˁyīn تعيين z "belirleme, muayyen ve mahsus etme koyma" sözcüğünden alıntıdır.

tayin

Arapça ˁyn kökünden gelen taˁyīn تعيين z "belirleme, belirgin kılma, adını koyma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁayyana عَيَّنَ z "belirledi, atadı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır. Bu sözcük Arapça ˁayn عَيْن z "belirli ve tanımlı şey, particular" sözcüğünün (II) fiilidir.

tayming

İngilizce timing "zamanlama" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce time "1. zaman, süre, 2. zamanlamak" sözcüğünden +ing ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski İngilizce tīma "zaman" sözcüğünden evrilmiştir. Eski İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *tīman "germek, yaymak, uzatmak" biçiminden evrilmiştir.