tavır

tavaf

Arapça ṭwf kökünden gelen ṭawāf طواف z "dolanma, dolaşma, gezme, özellikle Kâbe'nin etrafını yürüyerek dolaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭāfa طاف z "birine uykuda veya rüyada göründü" fiili ile eş kökenlidir.

tavan

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

tavassut

Arapça wsṭ kökünden gelen tawassuṭ تَوَسُّط z "araya girme, aracı olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wasaṭa وَسَطَ z "araya girdi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tavattun

Arapça wṭn kökünden gelen tawaṭṭun توطّن z "mesken edinme, vatan edinme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waṭana وطن z "ikamet etti" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

taverna

Yeni Yunanca tavérna ταβέρνα z "lokanta" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince taberna "han, yolculara hizmet eden yemekhane" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince tabula "masa" sözcüğü ile eş kökenlidir.

tavır
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
bir ṭavr [hal, usul] üzre devr itmiştür [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
ṭavr: 1. Sureti hareket, 2. Tr. yapma ve sahte hal ve hareket, azamet, gösteriş

Köken

Arapça ṭwr kökünden gelen ṭawr طور z "1. kez, döngü, 2. hareket şekli, tarz, usul, 3. ölçü, sınır" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭāra "döndü, dolandı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

Benzer sözcükler

tavır koymak, tavru hareket

Bu maddeye gönderenler

davran-2, etvar


23.10.2014
tavil

Arapça ṭwl kökünden gelen ṭawīl طويل z "uzun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭāla طال z "uzadı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

taviz

Arapça ˁwḍ kökünden gelen taˁwīḍ تعويض z "tazminat veya bedel ödeme, adak adama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāḍa عاض z "bedel etti" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tavla|mak

Türkiye Türkçesi tāb ver- "(metali) ateşte yumuşatmak veya cilalamak" sözcüğünden türetilmiştir. Türkçe sözcük Farsça tāb veya tāv تاب z "hararet, ısı" sözcüğünden alıntıdır.

tavla1

Arapça ve Farsça ṭavla طوله z "at ahırı, altı veya sekiz çift attan oluşan takım, eküri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Yunanca stávla στάβλα z "at ahırı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince stābulum veya stabula "durak, konak, barınak, özellikle hayvan barınağı" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince stāre, stāt- "durmak" fiilinden türetilmiştir.

tavla2

Farsça ṭawla طوله z "nard oyununun bir türü, tavla" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Yeni Yunanca aynı anlama gelen távli τάβλη z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince tabula "tabla, levha, oyun tahtası" sözcüğünden alıntıdır.