tatar

taşikardi

Fr tachycardie kalp atışının hızlanması § EYun taχýs ταχύς zhızlı EYun kardía καρδία zkalp

taşra

<< ETü taşra dışarı ETü taş dış +rA

tat|mak

<< ETü tat- tatmak, tat almak

tat1

<< ETü tatıġ lezzet ETü tat-/tatı- tatmak +I(g)

tat2

<< ETü tat yabancı, kâfir, özellikle İranlı

tatar

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
tatar: Sürek, berīd, ḳāsıd [akıncı, yürük] maˁnasına. Mektub nakleden güvercinlere denir.

öz Tatar 1. bir Moğol aşireti, 2. Moğol hanedanı tarafından yönetilen Kıpçak Türklerine verilen ad

Benzer sözcükler: posta tatarı, tatar kalpağı

Bu maddeye gönderenler: tartar2, tatarcık


10.06.2015
tatarcık

öz Tatar Türk veya Moğol asıllı bir göçebe halk +çUk

tatava

?

tatbik

Ar taṭbīḳ تطبيق z [#ṭbḳ tafˁīl II msd.] kapak gibi örtme, örtüştürme, uygulama Ar ṭibḳ طبق ztencere kapağı

tatil

Ar taˁṭīl تعطيل z [#ˁṭl tafˁīl II msd.] atıl etme, başıboş bırakma, ihmal etme, salma Ar ˁaṭala عطل zhareketsiz veya başıboş idi

tatmin

Ar *taṭmīn تطمين z [#ṭmn tafˁīl II msd.] Ar iṭminān إطمنان z [ifˁilāl XI msd.] dinme, sakinleşme, huzur bulma