tat|mak

taşeron

Fr tâcheron başkasına ait angaryayı üstlenen kimse (13. yy), yüklenici, müteahhit Fr tâche 1. çalışma yükünlülüğü, angarya [esk.], 2. yüküm, yapılması gereken iş +on << OLat taxa vergi, vergi yerine yüklenen iş Lat taxare vergi tarh etmek

taşı|mak

<< ETü taşu- nakletmek <? ETü taş dış +U-

taşıt

TTü taşı- +Ut

taşikardi

Fr tachycardie kalp atışının hızlanması § EYun taχýs ταχύς zhızlı EYun kardía καρδία zkalp

taşra

<< ETü taşra dışarı ETü taş dış +rA

tat|mak

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
tatmiş tatıġıġ ETü: [ Kutadgu Bilig, 1069]
azḳına tat (...) tattı aşa (...) meŋin tattıŋ erse [yemini tattın ise] tadımlık [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
çâşnî [Fa.]: Taam ve şarabın lezzetini anlamak için alıp tattıkları lokma ve şürbedir ki avam çeşni derler. Türkîde tadımlık tabir olunur.

<< ETü tat- tatmak, tat almak

Not: Erken örneklerde bazen geçişli, bazen dolaylı nesne ile geçişsiz fiil olarak görünür.

Benzer sözcükler: tadılmak, tadım, tadımlık, tattırmak

Bu maddeye gönderenler: tat1 (dadan-)


13.09.2020
tat1

<< ETü tatıġ lezzet ETü tat-/tatı- tatmak +I(g)

tat2

<< ETü tat yabancı, kâfir, özellikle İranlı

tatar

öz Tatar 1. bir Moğol aşireti, 2. Moğol hanedanı tarafından yönetilen Kıpçak Türklerine verilen ad

tatarcık

öz Tatar Türk veya Moğol asıllı bir göçebe halk +çUk

tatava

?