tasvir

tasma

Yeni Yunanca desmá δεσμά z "hayvan bağı, zincir, pranga" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca sözcük Eski Yunanca desmós çoğ. desmá δεσμός z "bağ, zincir, hayvan bağlama kayışı, yular" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca déō δέω z "bağlamak" fiilinden +ism° ekiyle türetilmiştir.

tasnif

Arapça ṣnf kökünden gelen taṣnīf تصنيف z "sınıflandırma, düzene koyma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣannafa صَنَّفَ z "sınıflandırdı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır. Bu sözcük Arapça ṣinf صِنْف z "sınıf" sözcüğünün (II) fiilidir.

tasrif

Arapça ṣrf kökünden gelen taṣrīf تصريف z "1. döndürme, dönüştürme, 2. Arapça fiil çekimi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣarafa سَرَفَ z "döndürdü" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tasrih

Arapça ṣrḥ kökünden gelen taṣrīḥ تصريح z "netleştirme, açıklığa kavuşturma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣaraḥa صرح z "net ve açık idi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tasvip

Arapça ṣwb kökünden gelen taṣwīb تصويب z "isabetli bulma, uygun sayma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣāba صَابَ z "(ok) hedefi buldu, isabet etti" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tasvir
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Şeyhoğlu, Marzubânnâme terc., 1380]
bir ṣūreti varıdı kim Çin naḳḳāşları cemāl-i naḳşın χayāl taḥtasına yazamazdı ve gözler āyīnede muṣavver idemezdi [ Sinan Paşa, Tazarru'nâme, 1482]
bir ḳatre müteḥarrik āb üzerinde bir ṣūret-i ādem taṣvīr ittüŋ [bir damla hareketli su üzerinde bir insan sureti resmettin]

Köken

Arapça ṣwr kökünden gelen taṣwīr تصوير z "resimleme, suretini çıkarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣawwara صَوَّرَ z "resimledi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır. Bu sözcük Arapça ṣūra(t) "suret, resim" sözcüğünün (II) fiilidir.

Daha fazla bilgi için suret maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

musavver


25.08.2015
taş

Eski Türkçe aynı anlama gelen taş sözcüğünden evrilmiştir.

taş|mak

Eski Türkçe taş- "(su, sıvı) sınırını aşmak, dökülmek" fiilinden evrilmiştir.

taşak

Eski Türkçe taşak "husye" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *taşa- "dışa çıkmak, taşmak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe taş "dış" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

taşeron

Fransızca tâcheron "başkasına ait angaryayı üstlenen kimse (13. yy), yüklenici, müteahhit" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca tâche "1. çalışma yükünlülüğü, angarya [esk.], 2. yüküm, yapılması gereken iş" sözcüğünden +on ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince taxa "vergi, vergi yerine yüklenen iş" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince taxare "vergi tarh etmek" fiilinden türetilmiştir.

taşı|mak

Eski Türkçe taşu- "nakletmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe taş "dış" sözcüğünden Eski Türkçe +U- ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.