tasarla|mak

tas

Ar ṭās طاس z [#ṭws] kadeh, içki çanağı

tasa

Fa tāsa/tāsā تاس/تاسا zacı, kaygı, sıkıntı Fa tās تاس zmuztarip ve kararsız olma, telaş +a

tasallut

Ar tasalluṭ تسلّط z [#slṭ tafaˁˁul V msd.] egemenlik, özellikle hukuksuz ve zorba egemenlik Ar sulṭa(t) سلطة zegemenlik

tasarı

TTü *tasar- +I(g)

tasarım

TTü *tasar- +Im

tasarla|mak

KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
tasbardı: ḍāˁa [zayi oldu] TTü: "kabaca yapmak" [ Pîr Mehmed b. Yusuf, Terceman, <1461]
al-χaşib: Bir katça yolunup tasarlanmış ok.

<? OTü-KT tasbar- bozulmak, kaybolmak +lA- § ETü tas kötü ETü bar- gitmek

 tasla-

Not: Karş. Moğ tösü- "var saymak, farzetmek, kabaca fikir edinmek", tösü "benzeyiş, görünüm, suret", tösüb "tahmin, hesap, plan", tösüge "biçim, görünüm", tösül "zan, tahmin".

Bu maddeye gönderenler: tasarı, tasarım


13.12.2015
tasarruf

Ar taṣarruf تصرّف z [#ṣrf tafaˁˁul V msd.] idare etme, kullanma, harcama Ar ṣarafa صَرَفَ zevirdi, idare etti

tasavvuf

Ar taṣawwuf تصوّف z [#ṣwf tafaˁˁul V msd.] sufi olma, sufiye yolunu izleme Ar ṣūfī

tasavvur

Ar taṣawwur تصوُّر z [#ṣwr tafaˁˁul V msd.] kendine resmetme, düşleme, düşünme, zihninde canlandırma Ar taṣawwara تَصَوَّرَ z [V f.] kendine resmetti Ar ṣūra(t) صورة zresim

tasdik

Ar taṣdīḳ تصديق z [#ṣdḳ tafˁīl II msd.] 1. doğrulama, doğruluğunu teyit etme, 2. sadaka verme Ar ṣadaḳa صَدَقَ zdoğru idi

tasfiye

Ar taṣfiya(t) تصفية z [#ṣfw tafˁila(t) II msd.] temizleme, arıtma Ar ṣafā صفا zsaf ve duru idi