tas

tartış|mak

Eski Türkçe tartış- "karşılıklı veya beraber çekmek, çekişmek" fiili ile eş kökenlidir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tart- "çekmek" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

tarumar

Farsça tār u mār تار و مار z "darmadağın, perişan" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça tār تار z "tel, saç" ve Farsça mār مار z "büklüm, yılan" sözcüklerinin bileşiğidir.

tarz

Arapça ṭrz kökünden gelen ṭarz طرز z "biçim, görüntü, kıyafet, usul" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça tarāz "giysi üzerine işlenen süs, bezeme" sözcüğünden alıntıdır.

tarzanca

Tarzan "Edgar Rice Burroughs'ın 1912'den itibaren çok sayıda romanına konu olan hayali orman adamı" özel adından türetilmiştir.

tarziye

Arapça rḍw kökünden gelen tarḍiya(t) ترضية z "razı etme, memnun kılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḍā رضا z "razı oldu, memnun idi" fiilinin tafˁīla(t) vezninde (II) masdarıdır.

tas
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Codex Cumanicus, 1303]
bacile [berber çanağı] - Fa & Tr: tas [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
tası tarağı toplamak (...) eski hamam eski tas

Köken

Arapça ṭws kökünden gelen ṭās طاس z "kadeh, içki çanağı" sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

Fransızca tasse < İspanyolca taza (aynı anlamda) Arapçadan alınmıştır.

Benzer sözcükler

kafatası


18.09.2017
tasa

Farsça tāsa veya tāsā تاس/تاسا z "acı, kaygı, sıkıntı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça tās تاس z "muztarip ve kararsız olma, telaş" sözcüğünden +a ekiyle türetilmiştir.

tasallut

Arapça slṭ kökünden gelen tasalluṭ تسلّط z "egemenlik, özellikle hukuksuz ve zorba egemenlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sulṭa(t) سلطة z "egemenlik" sözcüğünün tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tasarı

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *tasar- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

tasarım

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *tasar- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

tasarla|mak

Orta Türkçe (sadece Kıpçak ve Oğuz lehçelerinde) tasbar- "bozulmak, kaybolmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir. Türkçe fiil Eski Türkçe tas "kötü" ve Eski Türkçe bar- "gitmek" sözcüklerinin bileşiğidir.