tartakla|mak

tarla

Eski Türkçe tarıġlaġ "ekin ekilen yer, tarla" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tarıġla- "ekin ekmek, tohum saçmak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe tarıġ "ekin" fiilinden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

tarot

Fransızca ve İngilizce tarot "fal için kullanılan bir tür oyun kartı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen tarocco veya tarocchi sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ṭarḥ طَرْح z "atma, çıkarma" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

tart|mak

Eski Türkçe tart- "çekmek, terazide tartmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tar- "yaymak, açmak" fiilinden Eski Türkçe +It- ekiyle türetilmiştir.

tart1

Arapça ṭrd kökünden gelen ṭard طَرْد z "uzaklaştırma, kovma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭarada طَرَدَ z "uzaklaştırdı, kovdu" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

tart2

Fransızca tarte "bir tür yuvarlak çörek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince torta "yuvarlak ekmek" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince tortus "kıvrık, bükülmüş" sözcüğünden türetilmiştir.

tartakla|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
tartaklamak: Hırpalamak, didiklemek.

Köken

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *tartak biçiminden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir. Türkçe biçim Türkiye Türkçesi tart- fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

Ek açıklama

Ek yapısı açık değildir.


14.12.2015
tartan1

İngilizce tartan "İskoçya klanlarına özgü ekose kumaş" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca tiretaine "bir tür yünlü kumaş" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

tartan2

Tartan "poliüretan spor pisti kaplama maddesi" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1964 Athletic Polymer Systems Inc., ABD.) Bu sözcük İngilizce tartan "İskoçlarda aşiret simgesi olarak kullanılan kumaş deseni" sözcüğünden türetilmiştir.

tartar1

Fransızca tartre "tortu, özellikle şarap tortusu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen tartarum sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Arapça durdī دردى z "tortu, özellikle zeytinyağı ve şarap tortusu" sözcüğünden alıntıdır.

tartar2

Fransızca steak tartare "Tatar usulü biftek, çiğ et yemeği" veya Fransızca sauce tartare "mayonez ve sarmısakla yapılan et sosu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Tartare "Tatar" özel adından türetilmiştir.

tartış|mak

Eski Türkçe tartış- "karşılıklı veya beraber çekmek, çekişmek" fiili ile eş kökenlidir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tart- "çekmek" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.