tarak

tapyoka

Fransızca ve İngilizce tapioca "kasava bitkisinin unu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük G. Amerika dillerinden Tupi dilinde tipioka sözcüğünden alıntıdır.

tara|mak

Eski Türkçe tara- veya tarğa- "saç taramak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *tar biçiminden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça tār "saç, kıl" sözcüğünden alıntıdır. Orta Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen tąθra- sözcüğünden evrilmiştir. Avestaca sözcük Sanskritçe tántra तान्त्र z "telli, telli bir çalgı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

taraça

İtalyanca terrazza "eve ait toprak alan, avlu" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen terraceum sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince terra "«kuru zemin», kara, toprak" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ters-ā- "kuru" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ters- "kurumak" kökünden türetilmiştir.

taraf

Arapça ṭrf kökünden gelen ṭaraf طرف z "bakım, cihet, yan, yön" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭarafa طرف z "baktı, göz attı" fiilinin faˁal vezninde türevidir. Bu sözcük Arapça ṭarf طرف z "göz" sözcüğü ile eş kökenlidir.

tarafeyn

Arapça ṭarafayn طرفين z "iki taraf" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭrf kökünden gelen ṭaraf طرف z sözcüğünün ikil (dual) halidir.

tarak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
[[tarağa 'tarġak' denir ve 'taradı' sözünden gelir.]] Kıpçakça: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
tarak: al-muşṭ Türkiye Türkçesi: "... tarak şeklinde istiridye" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
istiridye ve midye ve deniz kestānesi ve sülüne ve tarak

Köken

Eski Türkçe tarġak "saç tarama aleti" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tarġa- "taramak" fiilinden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için tara- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

taraklamak


05.10.2017
tarantula

İtalyanca tarantola "bir tür büyük örümcek" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Taranto "İtalya'da bir kent" özel adından +ul° ekiyle türetilmiştir.

tarassut

Arapça rṣd kökünden gelen taraṣṣud ترصّد z "gözleme, gözetleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raṣada رصد z "gözetledi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tarator

Venedikçe trattòr "lokantacı, aşçı [İtalyanca trattore]" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Venedikçe trattar "işlemek, iş yapmak, konu edinmek, meslek edinmek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen tractare fiilinden evrilmiştir.

taravet

Arapça ṭrw kökünden gelen ṭarāwa(t) طراوة z "tazelik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭarī طرى z "taze, yaş" sözcüğünün faˁāla(t) vezninde masdarıdır. Bu sözcük Farsça aynı anlama gelen tar تر z sözcüğünden alıntıdır.

tarayıcı

Türkiye Türkçesi tara- fiilinden Yeni Türkçe +çI ekiyle türetilmiştir.