tara|mak

tapir

Fransızca ve İngilizce tapir "tropik ülkelere özgü bir tür memeli hayvan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük G. Amerika dillerinden Tupi dilinde aynı anlama gelen tapiira sözcüğünden alıntıdır.

tapon

Ermenice tapank թափանք z "döküntü" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Acaryan, Hayeren Kavaragan Pararan sf. 354) Ermenice sözcük Ermenice tapel թափել z "dökmek" fiilinden türetilmiştir.

tapşın

ses yansımalı sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

tapu

Eski Türkçe tapuġ "hizmet, kulluk" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tap- "hizmet etmek" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

tapyoka

Fransızca ve İngilizce tapioca "kasava bitkisinin unu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük G. Amerika dillerinden Tupi dilinde tipioka sözcüğünden alıntıdır.

tara|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kız saçın taradı, anıŋ süsin taradı [[onun ordusunu dağıttı. Bu ikincisinin aslı tardı olup "dağıtmak ve yaymak" anlamında gelir.]] Türkiye Türkçesi: [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
tarama havyar: Diş diş duran bir cins havyar.

Köken

Eski Türkçe tara- veya tarğa- "saç taramak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *tar biçiminden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça tār "saç, kıl" sözcüğünden alıntıdır. Orta Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen tąθra- sözcüğünden evrilmiştir. Avestaca sözcük Sanskritçe tántra तान्त्र z "telli, telli bir çalgı" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Ek açıklama

Karş. Moğ tar "bir saç tutamı, püskül". • Kaşgarî'nin notu daha o devirde Eski Türkçe tar- "dağılmak, darılmak" ve tara- fiillerinin birbiriyle karıştığını düşündürür. Karş. Eski Türkçe tarġak "tarak".

Benzer sözcükler

mayın tarama, tarama, taranmak, taratmak

Bu maddeye gönderenler

gitar, sitar, tarak, tarayıcı, taraz, tarumar, tel


05.10.2017
taraça

İtalyanca terrazza "eve ait toprak alan, avlu" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen terraceum sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince terra "«kuru zemin», kara, toprak" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ters-ā- "kuru" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ters- "kurumak" kökünden türetilmiştir.

taraf

Arapça ṭrf kökünden gelen ṭaraf طرف z "bakım, cihet, yan, yön" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭarafa طرف z "baktı, göz attı" fiilinin faˁal vezninde türevidir. Bu sözcük Arapça ṭarf طرف z "göz" sözcüğü ile eş kökenlidir.

tarafeyn

Arapça ṭarafayn طرفين z "iki taraf" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭrf kökünden gelen ṭaraf طرف z sözcüğünün ikil (dual) halidir.

tarak

Eski Türkçe tarġak "saç tarama aleti" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tarġa- "taramak" fiilinden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

tarantula

İtalyanca tarantola "bir tür büyük örümcek" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Taranto "İtalya'da bir kent" özel adından +ul° ekiyle türetilmiştir.