tara|mak

tapir

Fr/İng tapir tropik ülkelere özgü bir tür memeli hayvan Tupi tapiira a.a.

tapon

Erm tapank թափանք zdöküntü (Kaynak: AcarK sf. 354)Erm tapel թափել zdökmek

tapşın

<< tahsin alkış, beğenme

tapu

<< ETü tapuġ hizmet, kulluk ETü tap- hizmet etmek +I(g)

tapyoka

Fr/İng tapioca kasava bitkisinin unu Tupi tipioka

tara|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kız saçın taradı, anıŋ süsin taradı [[onun ordusunu dağıttı. Bu ikincisinin aslı tardı olup "dağıtmak ve yaymak" anlamında gelir.]] TTü: [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
tarama havyar: Diş diş duran bir cins havyar.

<< ETü tara-/tarğa- saç taramak ETü *tar +(g)A- OFa tār saç, kıl << Ave tąθra- a.a. ≈ Sans tántra तान्त्र ztelli, telli bir çalgı

Not: Karş. Moğ tar "bir saç tutamı, püskül". • Kaşgarî'nin notu daha o devirde ETü tar- "dağılmak, darılmak" ve tara- fiillerinin birbiriyle karıştığını düşündürür. Karş. ETü tarġak "tarak".

Benzer sözcükler: mayın tarama, tarama, taranmak, taratmak

Bu maddeye gönderenler: gitar, sitar, tarak, tarayıcı, taraz, tarumar, tel (bam teli)


05.10.2017
taraça

İt terrazza eve ait toprak alan, avlu << OLat terraceum a.a. Lat terra «kuru zemin», kara, toprak << HAvr *ters-ā- kuru HAvr *ters- kurumak

taraf

Ar ṭaraf طرف z [#ṭrf faˁal ] bakım, cihet, yan, yön Ar ṭarafa طرف zbaktı, göz attı ≈ Ar ṭarf طرف zgöz

tarafeyn

Ar ṭarafayn طرفين z [dual.] iki taraf Ar ṭaraf طرف z [#ṭrf] +ayn

tarak

<< ETü tarġak saç tarama aleti ETü tarġa- taramak +(g)Ak

tarantula

İt tarantola bir tür büyük örümcek öz Taranto İtalya'da bir kent +ul°