tapu

tapınak

TTü tapın- +(g)Ak

tapi

Fr tapis 1. yere serilen kumaş, halı, oyun masasında çuha, 2. kumarda parasız veya kartsız kalmak anlamında söz EYun tapḗtion ταπήτιον z [küç.] küçük halı veya kilim EYun tápēs τάπης zhalı veya kilim +ion

tapir

Fr/İng tapir tropik ülkelere özgü bir tür memeli hayvan Tupi tapiira a.a.

tapon

Erm tapank թափանք zdöküntü (Kaynak: AcarK sf. 354)Erm tapel թափել zdökmek

tapşın

<< tahsin alkış, beğenme

tapu

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
Terken Katun kutıŋa tegür mendin koşuğ/ aygıl siziŋ tapuġçı ötnür yeŋi tapuġ [Terken Hatunun huzurunda benden koşu ilet, de ki kulunuz sizden yeni görev diler] TTü: "hizmet" [ Yunus Emre, Bütün Şiirleri, <1320]
Gazadan geldi şāh taχtın oturdı / Sipahiler kamu tapuya [kulluğa] durdı TTü: "hizmet karşılığı tahsis edilen mirî arazi, bunu belgeleyen evrak" [ Osmanlı Kanunnameleri, <1520]
ol raiyyet tapulu yerde evü bina itse ev yeri tapusın taleb itmeyeler

<< ETü tapuġ hizmet, kulluk ETü tap- hizmet etmek +I(g)

 tap-

Benzer sözcükler: tapu dairesi, tapulamak, tapulu, tapusuz


27.11.2019
tapyoka

Fr/İng tapioca kasava bitkisinin unu Tupi tipioka

tara|mak

<< ETü tara-/tarğa- saç taramak ETü *tar +(g)A- OFa tār saç, kıl << Ave tąθra- a.a. ≈ Sans tántra तान्त्र ztelli, telli bir çalgı

taraça

İt terrazza eve ait toprak alan, avlu << OLat terraceum a.a. Lat terra «kuru zemin», kara, toprak << HAvr *ters-ā- kuru HAvr *ters- kurumak

taraf

Ar ṭaraf طرف z [#ṭrf faˁal ] bakım, cihet, yan, yön Ar ṭarafa طرف zbaktı, göz attı ≈ Ar ṭarf طرف zgöz

tarafeyn

Ar ṭarafayn طرفين z [dual.] iki taraf Ar ṭaraf طرف z [#ṭrf] +ayn