tape

tantun

"rezonanslı çoklu darbe sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

tantuni

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

tanzim

Arapça nẓm kökünden gelen tanẓīm تنظيم z "düzenleme, düzene koyma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓama نَظَمَ z "düzenledi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tap|mak

Eski Türkçe tap- "1. bulmak (geçişli fiil), 2. kulluk etmek (geçişsiz fiil)" fiilinden evrilmiştir.

tapa

İtalyanca tappo "tıpa, tıkaç, şişe mantarı" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

tape
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

tape etmek "daktilo ile yazmak" [ Cumhuriyet - gazete, 1929]
En büyük amirden en basit müsevvide kadar hepsi bizim amirimiz... -- Şunu tape et! İşte kulaklarımızın işittiği ilk ve son cümle. tapaj "daktilo ile yazma" [ Milliyet - gazete, 1957]
muhasebe fişlerinin; bilanço vesair malî raporların tapajlarını yapmak üzere tape "daktilo edilmiş görüşme kaydı" [ Hürriyet - gazete, 2011]
Savcı, her şüpheliye bu telefon kayıtlarının kendisiyle ilgili kısmını okuyor. Tape’lerin Aziz Bey’le ilgili bölümlerini savcı bize okudu. "gizlice alınmış ses veya görüntü kaydı" [ Hürriyet - gazete, 2014]
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ses kaydı olduğu ileri sürülen 17 tapenin internette ses kaydı olarak yayınlandığını

Köken

Fransızca tapé "daktilo edilmiş (belge)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca taper "vuruş sesi çıkarmak, daktilo yazmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük tap sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

Ek açıklama

Türkçe bürokratik kullanımda "bir ses kaydının daktilo edilmiş dökümü" anlamındayken, 2014 Ocak ayından itibaren "gizlice alınmış ses veya görüntü kaydı" anlamı medyada yaygınlık kazandı.

Benzer sözcükler

tapaj


15.11.2019
tapınak

Türkiye Türkçesi tapın- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

tapi

Fransızca tapis "1. yere serilen kumaş, halı, oyun masasında çuha, 2. kumarda parasız veya kartsız kalmak anlamında söz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca tapḗtion ταπήτιον z "küçük halı veya kilim" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca tápēs τάπης z "halı veya kilim" sözcüğünün küçültme halidir.

tapir

Fransızca ve İngilizce tapir "tropik ülkelere özgü bir tür memeli hayvan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük G. Amerika dillerinden Tupi dilinde aynı anlama gelen tapiira sözcüğünden alıntıdır.

tapon

Ermenice tapank թափանք z "döküntü" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Acaryan, Hayeren Kavaragan Pararan sf. 354) Ermenice sözcük Ermenice tapel թափել z "dökmek" fiilinden türetilmiştir.

tapşın

Türkçe tahsin "alkış, beğenme" ses yansımalı sözcüğünden evrilmiştir.