tapa

tantana

Arapça ṭn kökünden gelen ṭanṭana(t) "tınlama, tıngırdama" ses yansımalı sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük ṭnn kökünden gelen ṭanna "tınladı, çınladı" fiilinin faˁfaˁa(t) vezninde murabba (dörtlü) masdarıdır.

tantun

"rezonanslı çoklu darbe sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

tantuni

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

tanzim

Arapça nẓm kökünden gelen tanẓīm تنظيم z "düzenleme, düzene koyma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓama نَظَمَ z "düzenledi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tap|mak

Eski Türkçe tap- "1. bulmak (geçişli fiil), 2. kulluk etmek (geçişsiz fiil)" fiilinden evrilmiştir.

tapa
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
tapa طپه: Doliarum operculum, obturamentum

Köken

İtalyanca tappo "tıpa, tıkaç, şişe mantarı" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

Daha fazla bilgi için tampon maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

tıpa


19.11.2014
tape

Fransızca tapé "daktilo edilmiş (belge)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca taper "vuruş sesi çıkarmak, daktilo yazmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük tap sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

tapınak

Türkiye Türkçesi tapın- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

tapi

Fransızca tapis "1. yere serilen kumaş, halı, oyun masasında çuha, 2. kumarda parasız veya kartsız kalmak anlamında söz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca tapḗtion ταπήτιον z "küçük halı veya kilim" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca tápēs τάπης z "halı veya kilim" sözcüğünün küçültme halidir.

tapir

Fransızca ve İngilizce tapir "tropik ülkelere özgü bir tür memeli hayvan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük G. Amerika dillerinden Tupi dilinde aynı anlama gelen tapiira sözcüğünden alıntıdır.

tapon

Ermenice tapank թափանք z "döküntü" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Acaryan, Hayeren Kavaragan Pararan sf. 354) Ermenice sözcük Ermenice tapel թափել z "dökmek" fiilinden türetilmiştir.