tap|mak

tantal

Fr tantale bir element YLat tantalum a.a. (İlk kullanım: 1802 Anders Gustav Ekeberg, İsv. kimyacı.) öz Tántalos τάνταλος zmitolojide ebedi doyumsuzluğa mahkûm edilen Lidya kralı

tantana

Ar ṭanṭana(t) [#ṭn faˁfaˁa(t) q. msd.] tınlama, çınlama, özellikle tambur sesi onom ṭanna [#ṭnn] tınladı, çınladı

tantun

onom rezonanslı çoklu darbe sesi

tantuni

?

tanzim

Ar tanẓīm تنظيم z [#nẓm tafˁīl II msd.] düzenleme, düzene koyma Ar naẓama نَظَمَ zdüzenledi

tap|mak

ETü: [ Uygurca Maniheist metinler, <900]
tört ilig teŋrilerke tapınalım [dört egemen tanrıya tapınalım] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol neŋi tapdı [nesneyi buldu], ol χānka tapdı [hana hizmet etti], kul teŋrike tapdı [Allah'a taptı]

<< ETü tap- 1. bulmak (geçişli fiil), 2. kulluk etmek (geçişsiz fiil)

Not: Nihai anlamı "koşuşmak" olabilir. Karş. ETü tabra- ve tabış- "seğirtmek, koşmak". Karş. Ar cāriya "koşuşan, kul", Fa parvāne "etrafında koşan, kul".

Benzer sözcükler: tapınmak

Bu maddeye gönderenler: davran-1, tapınak, tapu, tavşan (tavşancıl)


10.12.2015
tapa

~? İt tappo tıpa, tıkaç, şişe mantarı

tape

Fr tapé [pp.] daktilo edilmiş (belge) Fr taper [den.] vuruş sesi çıkarmak, daktilo yazmak onom tap

tapınak

TTü tapın- +(g)Ak

tapi

Fr tapis 1. yere serilen kumaş, halı, oyun masasında çuha, 2. kumarda parasız veya kartsız kalmak anlamında söz EYun tapḗtion ταπήτιον z [küç.] küçük halı veya kilim EYun tápēs τάπης zhalı veya kilim +ion

tapir

Fr/İng tapir tropik ülkelere özgü bir tür memeli hayvan Tupi tapiira a.a.