tanzim

tansiyon

Fransızca tension "1. gerilim, 2. kan basıncı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince tensio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince tendere "germek, uzatmak, yaymak, çadır kurmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ters-o- "çekmek, germek, uzun" biçiminden evrilmiştir.

tantal

Fransızca tantale "bir element" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen tantalum sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1802 Anders Gustav Ekeberg, İsv. kimyacı.) Bu sözcük Tántalos τάνταλος z "mitolojide ebedi doyumsuzluğa mahkûm edilen Lidya kralı" özel adından türetilmiştir.

tantana

Arapça ṭn kökünden gelen ṭanṭana(t) "tınlama, tıngırdama" ses yansımalı sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük ṭnn kökünden gelen ṭanna "tınladı, çınladı" fiilinin faˁfaˁa(t) vezninde murabba (dörtlü) masdarıdır.

tantun

"rezonanslı çoklu darbe sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

tantuni

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

tanzim
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
tanzīm: Bene ordinare, dirigere, disponere.

Köken

Arapça nẓm kökünden gelen tanẓīm تنظيم z "düzenleme, düzene koyma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓama نَظَمَ z "düzenledi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için nazım1 maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

tanzim satış, tanzimat


22.05.2015
tap|mak

Eski Türkçe tap- "1. bulmak (geçişli fiil), 2. kulluk etmek (geçişsiz fiil)" fiilinden evrilmiştir.

tapa

İtalyanca tappo "tıpa, tıkaç, şişe mantarı" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

tape

Fransızca tapé "daktilo edilmiş (belge)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca taper "vuruş sesi çıkarmak, daktilo yazmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük tap sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

tapınak

Türkiye Türkçesi tapın- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

tapi

Fransızca tapis "1. yere serilen kumaş, halı, oyun masasında çuha, 2. kumarda parasız veya kartsız kalmak anlamında söz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca tapḗtion ταπήτιον z "küçük halı veya kilim" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca tápēs τάπης z "halı veya kilim" sözcüğünün küçültme halidir.