tantuni

tansık

Eski Türkçe taŋsuk "acayip şey, harika, nefis" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen tangsug sözcüğü ile eş kökenlidir.

tansiyon

Fransızca tension "1. gerilim, 2. kan basıncı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince tensio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince tendere "germek, uzatmak, yaymak, çadır kurmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ters-o- "çekmek, germek, uzun" biçiminden evrilmiştir.

tantal

Fransızca tantale "bir element" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen tantalum sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1802 Anders Gustav Ekeberg, İsv. kimyacı.) Bu sözcük Tántalos τάνταλος z "mitolojide ebedi doyumsuzluğa mahkûm edilen Lidya kralı" özel adından türetilmiştir.

tantana

Arapça ṭn kökünden gelen ṭanṭana(t) "tınlama, tıngırdama" ses yansımalı sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük ṭnn kökünden gelen ṭanna "tınladı, çınladı" fiilinin faˁfaˁa(t) vezninde murabba (dörtlü) masdarıdır.

tantun

"rezonanslı çoklu darbe sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

tantuni
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"Mersin yöresine özgü bir yemek" [ Milliyet - gazete, 1990]
Özgün yemekleri 'tantuni, şişte ciğer ve cezerye' var.

Köken

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.


19.09.2014
tanzim

Arapça nẓm kökünden gelen tanẓīm تنظيم z "düzenleme, düzene koyma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓama نَظَمَ z "düzenledi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tap|mak

Eski Türkçe tap- "1. bulmak (geçişli fiil), 2. kulluk etmek (geçişsiz fiil)" fiilinden evrilmiştir.

tapa

İtalyanca tappo "tıpa, tıkaç, şişe mantarı" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

tape

Fransızca tapé "daktilo edilmiş (belge)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca taper "vuruş sesi çıkarmak, daktilo yazmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük tap sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

tapınak

Türkiye Türkçesi tapın- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.