tantal

tanker

İngilizce tanker "1. su deposu, sarnıç, 2. büyük sıvı deposu taşıyan gemi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce tank "(ad) su deposu, (fiil) depolamak" sözcüğünden +er ekiyle türetilmiştir.

tanrı

Eski Türkçe teŋri "gök, gökyüzü, gök tanrı" sözcüğünden evrilmiştir.

tanrıça

Türkiye Türkçesi tanrı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +IçA ekiyle türetilmiştir.

tansık

Eski Türkçe taŋsuk "acayip şey, harika, nefis" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen tangsug sözcüğü ile eş kökenlidir.

tansiyon

Fransızca tension "1. gerilim, 2. kan basıncı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince tensio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince tendere "germek, uzatmak, yaymak, çadır kurmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ters-o- "çekmek, germek, uzun" biçiminden evrilmiştir.

tantal
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cemiyeti Tıbbiyei Osmaniye, Lugat-i Tıbbiye, 1873]
Tantale [Fr.]: tantal [ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Tantale [Fr.]: tantal yahud kolumbiyum denilen cism-i basit-i madenî.

Köken

Fransızca tantale "bir element" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen tantalum sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1802 Anders Gustav Ekeberg, İsv. kimyacı.) Bu sözcük Tántalos τάνταλος z "mitolojide ebedi doyumsuzluğa mahkûm edilen Lidya kralı" özel adından türetilmiştir.

Ek açıklama

Tantal elementi asitle doyurulamadığı için böyle adlandırılmıştır. • Aydın Karacasu ilçesindeki Dandalaz Çayı (= antik Tántalos) aynı adı taşır. Adın kökeni meçhuldür. Mitolojik kralın adı muhtemelen nehirden veya yöreden alınmıştır.

Benzer sözcükler

tantalize


13.01.2018
tantana

Arapça ṭn kökünden gelen ṭanṭana(t) "tınlama, tıngırdama" ses yansımalı sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük ṭnn kökünden gelen ṭanna "tınladı, çınladı" fiilinin faˁfaˁa(t) vezninde murabba (dörtlü) masdarıdır.

tantun

"rezonanslı çoklu darbe sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

tantuni

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

tanzim

Arapça nẓm kökünden gelen tanẓīm تنظيم z "düzenleme, düzene koyma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naẓama نَظَمَ z "düzenledi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tap|mak

Eski Türkçe tap- "1. bulmak (geçişli fiil), 2. kulluk etmek (geçişsiz fiil)" fiilinden evrilmiştir.