tantal

tanker

İng tanker 1. su deposu, sarnıç, 2. büyük sıvı deposu taşıyan gemi İng tank (ad) su deposu, (fiil) depolamak +er

tanrı

<< ETü teŋri gök, gökyüzü, gök tanrı

tanrıça

TTü tanrı +IçA

tansık

<< ETü taŋsuk acayip şey, harika, nefis ≈ Moğ tangsug a.a. +sUk

tansiyon

Fr tension 1. gerilim, 2. kan basıncı Lat tensio Lat tendere germek, uzatmak, yaymak, çadır kurmak +(t)ion << HAvr *ters-o- çekmek, germek, uzun

tantal

[ Cemiyeti Tıbbiyei Osmaniye, Lugat-i Tıbbiye, 1873]
Tantale [Fr.]: tantal [ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Tantale [Fr.]: tantal yahud kolumbiyum denilen cism-i basit-i madenî.

Fr tantale bir element YLat tantalum a.a. (İlk kullanım: 1802 Anders Gustav Ekeberg, İsv. kimyacı.) öz Tántalos τάνταλος zmitolojide ebedi doyumsuzluğa mahkûm edilen Lidya kralı

Not: Tantal elementi asitle doyurulamadığı için böyle adlandırılmıştır. • Aydın Karacasu ilçesindeki Dandalaz Çayı (= antik Tántalos) aynı adı taşır. Adın kökeni meçhuldür. Mitolojik kralın adı muhtemelen nehirden veya yöreden alınmıştır.

Benzer sözcükler: tantalize


13.01.2018
tantana

Ar ṭanṭana(t) [#ṭn faˁfaˁa(t) q. msd.] tınlama, çınlama, özellikle tambur sesi onom ṭanna [#ṭnn] tınladı, çınladı

tantun

onom rezonanslı çoklu darbe sesi

tantuni

?

tanzim

Ar tanẓīm تنظيم z [#nẓm tafˁīl II msd.] düzenleme, düzene koyma Ar naẓama نَظَمَ zdüzenledi

tap|mak

<< ETü tap- 1. bulmak (geçişli fiil), 2. kulluk etmek (geçişsiz fiil)