tank

tanı

TTü tanı- +I(g)

tanı|mak

≈ ETü tanu- konuşmak

tanık

<< ETü tanuk şahit ETü tanu- konuşmak, söz söylemek +Uk

tanım

TTü tanı- +Im

tanjant

Fr tangente 1. teğet, 2. trigonometride bir oran Lat tangens dokunan Lat tangere, tact- dokunmak +ent°

tank

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
tank: Mayiata mahsus büyük kap. İçinde serî ateşli makineli tüfek bulunan zırhlı bir otomobil kli ilk defa 15 Eylül 1917'de İngilizler tarafından kullanılmıştır.

İng tank zırhlı savaş aracı (İlk kullanım: 1917) ≈ İng tank su deposu, sarnıç Hind tanku su deposu, rezervuar, suni göl

Not: I. Dünya Savaşında geliştirilen zırhlı aracın güvenlik dolayısıyla kullanılan kod adıdır.

Bu maddeye gönderenler: tanker, think tank


01.01.2011 den önce
tanker

İng tanker 1. su deposu, sarnıç, 2. büyük sıvı deposu taşıyan gemi İng tank (ad) su deposu, (fiil) depolamak +er

tanrı

<< ETü teŋri gök, gökyüzü, gök tanrı

tanrıça

TTü tanrı +IçA

tansık

<< ETü taŋsuk acayip şey, harika, nefis ≈ Moğ tangsug a.a. +sUk

tansiyon

Fr tension 1. gerilim, 2. kan basıncı Lat tensio Lat tendere germek, uzatmak, yaymak, çadır kurmak +(t)ion << HAvr *ters-o- çekmek, germek, uzun