tangır

tandem

İng tandem ardarda koşulu iki atlı araba, iki kişilik bisiklet Lat tandem ardından, nihayet, sonunda

tandır

Ar/Fa tanūr/tannūr تنّور zfırın, özellikle kilden yapılan kuyu şeklinde fırın Aram tanūrā תנורא za.a. ≈ Akad tinūru a.a.

tane

Fa dāne دانه ztohum, tane, özellikle tahıl tanesi << OFa dānag a.a. ≈ Ave *dānā- a.a. << HAvr *dʰoH-néh₂ (*dʰō-nā́) tahıl

tanen

Fr tannin meşe palamudundan elde edilen ve deri tabaklamada kullanılan madde Fr tan deri tabaklama ve boyamada kullanılan meşe palamudu Kelt tann meşe

tanga

İng tanga apış bezi Port (Brez) tanga a.a. Kimbundu ntanga a.a.

tangır

dangıl dungul [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
dangıl dungul lâkırdı tangır tungur [ Vakit - gazete, 1930]
tangır tungur yere bir şey düşürdü.

onom rezonanslı ve tekrarlı darbe sesi

 tıngır

Benzer sözcükler: dangıl, dangıl dungul, dangır, dangır dungur, dangırdamak, dangırtı, tangır tungur, tangırdamak, tangırtı


14.02.2020
tango

İsp tango Arjantin kaynaklı bir dans ≈? Lat tango dokunuyorum Lat tangere dokunmak

tanı

TTü tanı- +I(g)

tanı|mak

≈ ETü tanu- konuşmak

tanık

<< ETü tanuk şahit ETü tanu- konuşmak, söz söylemek +Uk

tanım

TTü tanı- +Im