tanık

tanga

İngilizce tanga "apış bezi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Portekizce (Brezilya lehçesi) aynı anlama gelen tanga sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Angola dillerinden Kimbundu dilinde aynı anlama gelen ntanga sözcüğünden alıntıdır.

tangır

"rezonanslı ve tekrarlı darbe sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

tango

İspanyolca tango "Arjantin kaynaklı bir dans" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Latince tango "dokunuyorum" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Latince tangere "dokunmak" fiilinden türetilmiştir.

tanı

Türkiye Türkçesi tanı- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

tanı|mak

Eski Türkçe tanu- "konuşmak" fiili ile eş kökenlidir.

tanık
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Chuastuanift, 900 yılından önce]
igiḏ kişi tanukı boltumuz erse [yalancı kişi tanığı olduk ise] Türkiye Türkçesi: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
danık طانق: Testis [şahit]. (...) danıklık: Testimonium [şahitlik].

Köken

Eski Türkçe tanuk "şahit" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tanu- "konuşmak, söz söylemek" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için danış- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Köken ve anlam itibariyle modern Türkiye Türkçesi tanımak fiilinden bağımsızdır. Modern dönemde marjinalleşmiş bir sözcük iken Dil Devrimi döneminde yeniden yaygınlaştırıldı.


14.12.2015
tanım

Türkiye Türkçesi tanı- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

tanjant

Fransızca tangente "1. teğet, 2. trigonometride bir oran" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince tangens "dokunan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince tangere, tact- "dokunmak" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir.

tank

İngilizce tank "zırhlı savaş aracı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1917) İngilizce sözcük İngilizce tank "su deposu, sarnıç" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Modern Hintçe tanku "su deposu, rezervuar, suni göl" sözcüğünden alıntıdır.

tanker

İngilizce tanker "1. su deposu, sarnıç, 2. büyük sıvı deposu taşıyan gemi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce tank "(ad) su deposu, (fiil) depolamak" sözcüğünden +er ekiyle türetilmiştir.

tanrı

Eski Türkçe teŋri "gök, gökyüzü, gök tanrı" sözcüğünden evrilmiştir.