tanık

tanga

İng tanga apış bezi Port (Brez) tanga a.a. Kimbundu ntanga a.a.

tangır

onom rezonanslı ve tekrarlı darbe sesi

tango

İsp tango Arjantin kaynaklı bir dans ≈? Lat tango dokunuyorum Lat tangere dokunmak

tanı

TTü tanı- +I(g)

tanı|mak

≈ ETü tanu- konuşmak

tanık

ETü: [ Chuastuanift: Ein Sündenbekenntnis der manichäisch, <900]
igiḏ kişi tanukı boltumuz erse [yalancı kişi tanığı olduk ise] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
danık طانق: Testis [şahit]. (...) danıklık: Testimonium [şahitlik].

<< ETü tanuk şahit ETü tanu- konuşmak, söz söylemek +Uk

 danış-

Not: Köken ve anlam itibariyle modern TTü tanımak fiilinden bağımsızdır. Modern dönemde marjinalleşmiş bir sözcük iken Dil Devrimi döneminde yeniden yaygınlaştırıldı.


14.12.2015
tanım

TTü tanı- +Im

tanjant

Fr tangente 1. teğet, 2. trigonometride bir oran Lat tangens dokunan Lat tangere, tact- dokunmak +ent°

tank

İng tank zırhlı savaş aracı (İlk kullanım: 1917) ≈ İng tank su deposu, sarnıç Hind tanku su deposu, rezervuar, suni göl

tanker

İng tanker 1. su deposu, sarnıç, 2. büyük sıvı deposu taşıyan gemi İng tank (ad) su deposu, (fiil) depolamak +er

tanrı

<< ETü teŋri gök, gökyüzü, gök tanrı