talasemi

takviye

Arapça ḳwy kökünden gelen taḳwiya(t) تقوية z "güçlendirme, kuvvetli kılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳawwā قَوَّا z "güçlendirdi" fiilinin tafˁila(t) vezninde (II) masdarıdır.

takyidat

Arapça ḳyd kökünden gelen taḳyīd تقييد z "kısıtlama, şarta bağlama, kayıt altına alma" sözcüğünden +āt ekiyle türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ḳāda "bağladı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

talak

Arapça ṭlḳ kökünden gelen ṭalāḳ طلاق z "boşama, boşanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭalaḳa طَلَقَ z "salındı, serbest kaldı, boşandı" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice ṭəlaḳ טְלַק z "atmak, salmak" fiili ile eş kökenlidir.

talakat

Arapça ṭlḳ kökünden gelen ṭalāḳa(t) طلاقة z "serbest ve neşeli olma, azadelik, sıkıntısızlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭalaḳa "ipinden kurtuldu, boşandı, azat oldu, salındı" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

talan

Moğolca talagan "akın, yağma" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca tala- "yağmalamak" sözcüğünden türetilmiştir.

talasemi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1977]
Akdeniz bölgesinde sık olan 'talasemi kansızlığı' ele alınmıştır

Köken

Fransızca talassémie veya İngilizce thalassemia "Akdeniz kansızlığı adı verilen hastalık" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1932 Whipple & Bradford, Amer. tabip.) Bu sözcük Eski Yunanca thalassa θάλασσα z "deniz, özellikle Akdeniz" ve Eski Yunanca ʰaîma ἁῖμα z "kan" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için hem(o)+ maddesine bakınız.


04.01.2016
talaş

Farsça tarāş veya tarāşe تراش/تراشه z "testere veya rende artığı, yonga" sözcüğünden alıntıdır.

talebe

Arapça ṭlb kökünden gelen ṭalaba(t) طلبة z "1. talipler, talep edenler, 2. medrese öğrencileri, şakirtler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭālib طالب z "talep eden" sözcüğünün faˁala(t) vezninde çoğuludur.

talep

Arapça ṭlb kökünden gelen ṭalab طَلَب z "1. isteme, 2. istek, dilek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭalaba طَلَبَ z "istedi, diledi" fiilinin faˁal vezninde masdarıdır.

tali

Arapça tlw kökünden gelen tālī تالٍ z "izleyen, arkadan gelen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça talā تَلَا z "izledi, takip etti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

taliban

Farsça ṭālibān طالبان z "talipler, talebeler" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça ṭālib طالب z "talep eden, öğrenci" sözcüğünden türetilmiştir.