taktik

taksim

Arapça ḳsm kökünden gelen taḳsīm تقسيم z "bölme, pay etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳasama قسم z "böldü, pay etti" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

taksir

Arapça ḳṣr kökünden gelen taḳṣīr تقصير z "kusur etme, kusur" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṣara قَصَرَ z "eksik veya kusur idi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

taksit

Arapça ḳsṭ kökünden gelen taḳsīṭ تقسيط z "1. mülkü pay etme, 2. pay defteri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳisṭ قسط z "pay, özellikle adil pay, paylaşımda adalet" sözcüğünün tafˁīl vezninde (II) masdarıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice ḳīsthā קִיסְטָא z "geç Antik çağda standart tartı birimi" sözcüğünden alıntıdır.

taksonomi

Fransızca taxonomie veya İngilizce taxonomy "sınıflandırma sistemi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca táksis τάξις z "düzen" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca tássō, tag- τάσσω z "düzene koymak" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir.

takt

Fransızca ve İngilizce tact "1. dokunma duyusu, tuşe, 2. usul ve adap bilgisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince tactus "dokunuş" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince tangere "dokunmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *teh₂g- (*tāg-) biçiminden evrilmiştir.

taktik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Tutuşmuş Gönüller, 1926]
Bu da bir ‘taktik’… - Herif bize cepheden hücum etti. Arkadan ve iki cenahtan saldırdı.

Köken

Fransızca tactique "bir askeri birliği sahaya dizme usulü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca taktiká τακτικά z "diziş, dizim, ordu dizme sanatı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca tássō, tag- τάσσω, ταγ- z "dizmek, tertip etmek, görevlendirmek" fiilinin nötr çoğuludur. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *teh₂g- (*tāg-) biçiminden evrilmiştir.

Benzer sözcükler

izotaktik

Bu maddeye gönderenler

sentaks, taksi (taşeron), taksidermi, taksonomi


18.12.2014
taktil1

Arapça ḳtl kökünden gelen taḳtīl تقتيل z "şiddetle veya çok sayıda adam öldürme, katliam yapma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳatala قَتَلَ z "öldürdü" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

taktil2

Fransızca tactile "dokunma duyusuna ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen tactilis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince tangere, tag- "dokunmak" fiilinden +()bilis ekiyle türetilmiştir.

takunya

Yeni Yunanca takúnion τακούνιον z "tahta nalın" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük İtalyanca taccone "büyük topuk, tahta nalın" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca tacco "topuk" sözcüğünün büyütme halidir.

takva

Arapça wḳy kökünden gelen taḳwā تقوَى z "günahtan sakınma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳā وَقَا z "koruma, sakınma" fiilinin masdarıdır.

takvim

Arapça ḳwm kökünden gelen taḳwīm تقويم z "1. düzeltme, doğrultma, reform, 2. konum belirleme, enlem ve boylam ölçme, 3. almanak, takvim" sözcüğünden alıntıdır.