takrip

takla

Arapça ḳlˁ kökünden gelen taḳlaˁ تقلع z "devirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳalaˁa قلع z "devirdi, yerinden söküp altüst etti" fiilinin masdarıdır.

taklavat

Türkiye Türkçesi takım taklavat deyiminden evrilmiştir. Türkçe deyim Türkiye Türkçesi tak- fiilinden türetilmiştir.

taklit

Arapça ḳld kökünden gelen taḳlīd تقليد z "aynısını yapma, kopyalama, bir modeli aynen izleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳallada قلّد z "kopyaladı, taklit etti" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

takometre

Fransızca tachéomètre veya İngilizce tachymetre "hız ölçer" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca taχýs veya taχeos ταχύς/ταχεος z "hızlı" sözcüğünden türetilmiştir.

takoz

Yeni Yunanca tákos τάκος z "herhangi bir şeyin ele gelir parçası, lokma, ağaç bloku" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük İtalyanca tacco "ağaçtan yapılma ayakkabı topuğu, takunya" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İspanyolca taco "tıkaç, ağaç tıpa veya kama, ağaçtan ayakkabı topuğu, bilardo ıstakası" sözcüğü ile eş kökenlidir.

takrip
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Kıpçakça: "yakınlık" [ Seyf-i Sarayî, Gülistan Tercümesi, 1391]
oturup her bir bābdan söz açıp sözledim taḳrīb bilen söz takriben "yaklaşık olarak" [ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
taḳrīben bine yakın ādem ile

Köken

Arapça ḳrb kökünden gelen taḳrīb تقريب z "yaklaşma, yakın olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳariba "yakın idi, yaklaştı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için kurb maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

takriben, takribi


12.05.2021
takrir

Arapça ḳrr kökünden gelen taḳrīr تقرير z "sabitleme, fiksleme, durdurma, konfirme etme, açıklama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳarra "durdu, karar kıldı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

takriz

Arapça ḳrḍ kökünden gelen taḳrīḍ تقريض z "1. kesme, 2. övme, medhetme, özellikle birini yüzüne karşı övme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaraḍa "1. kesti, dişledi, çiğnedi, 2. kestirmeden gitti, 3. övgü şiiri söyledi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

taksi

Fransızca taxi "ticari otomobil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca voiture à taximètre "ücret sayacıyla donatılmış kiralık at arabası (19. yy)" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Fransızca taximètre "ücret sayacı" sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Fransızca taxe "ücret, vergi" sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Latince taxare "vergilendirmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Eski Yunanca tassō, taks- τασσω, ταξ- z "dizmek, tertip etmek, atamak, vergi tayin etmek" fiilinden alıntıdır.

taksidermi

Fransızca taxidermie veya İngilizce taxidermy "hayvan ölüsü doldurma ve koruma sanatı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca táksis τάξις z "düzen, düzenleme" (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca tássō, tag- τάσσω z "dizmek, tertip etmek" fiilinden türetilmiştir. ) ve Eski Yunanca dérma δέρμα z "deri" sözcüklerinin bileşiğidir.

taksim

Arapça ḳsm kökünden gelen taḳsīm تقسيم z "bölme, pay etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳasama قسم z "böldü, pay etti" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.