takke

takım

TTü tak- eklemek +Im

takıntı

TTü tak- +(In)tI

takır

<< ETü takır nal sesi, çoklu sert darbe sesi onom

takip

Ar taˁḳīb تعقيب z [#ˁḳb tafˁīl II msd.] izleme, peşinden gitme Ar ˁaḳaba عَقَبَ zizledi

takiye

Ar taḳiyya(t) تقية z [#wḳy faˁīla(t) msd.] 1. sakınma, takva, 2. Şii fıkhında tehlikeden sakınma amacıyla dinini saklama ≈ Ar wiḳāya(t) وقاية zkoruma, sakınma Ar waḳā وَقَا zkorudu, sakındı

takke

"kenarsız başlık" [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
kaftanuŋı, taḳıyeŋi bırak, sol pelāsı egnüŋe al var git [ Meninski, Thesaurus, 1680]
tāḳye تاقيه: Pileus, mitra, pec. mulierum conjugatarum [özellikle evli kadınların giydiği bez başlık] (...) demir taḳyası تقيه: Galea ferrea [tas şeklinde demir başlık] [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
tāḳiye طاقيه: Terpuş gibi dikişli bezden ufak arakçın.

Ar taḳiya(t) تقية z [#wḳy tafˁila(t) II msd.] korunma, sakınma

 takiye

Benzer sözcükler: al takke ver külah


09.08.2021
takla

Ar taḳlaˁ تقلع z [#ḳlˁ msd.] devirme Ar ḳalaˁa قلع zdevirdi, yerinden söküp altüst etti

taklavat

<< TTü takım taklavat TTü tak-

taklit

Ar taḳlīd تقليد z [#ḳld tafˁīl II msd.] aynısını yapma, kopyalama, bir modeli aynen izleme Ar ḳallada قلّد z [II f.] kopyaladı, taklit etti

takometre

Fr tachéomètre İng tachymetre hız ölçer EYun taχýs/taχeos ταχύς/ταχεος zhızlı

takoz

Yun tákos τάκος zherhangi bir şeyin ele gelir parçası, lokma, ağaç bloku ≈ İt tacco ağaçtan yapılma ayakkabı topuğu, takunya ≈ İsp taco tıkaç, ağaç tıpa veya kama, ağaçtan ayakkabı topuğu, bilardo ıstakası