takiye

takiye
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
taḳıye: Din saklama.

Köken

Arapça wḳy kökünden gelen taḳiya(t) تقية z "1. sakınma, takva, 2. Şii fıkhında tehlikeden sakınma amacıyla dinini saklama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wiḳāya(t) وقاية z "koruma, sakınma" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça waḳā وَقَا z "korudu, sakındı" fiilinden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için vikaye maddesine bakınız.

Ek açıklama

Nakıs fiilin tefˁīl masdarı tek y ile yapıldığı için takiye yazılması doğrudur, takiyye yanlıştır. Karş. takviye, tavsiye, tesviye.

Bu maddeye gönderenler

takke


16.03.2020
takke

Arapça wḳy kökünden gelen taḳiya(t) تقية z "korunma, sakınma" sözcüğünden alıntıdır.