takdis

takatuka

tak tuk "çoğul ağaç darbesi sesi" ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

takaza

Arapça ḳḍy kökünden gelen taḳāḍā تقاضَى z "1. dava etme, 2. zorunlu kılma, gerektirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaḍā قَضَى z "yargıladı" fiilinin tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır.

takbih

Arapça ḳbḥ kökünden gelen taḳbīḥ تقبيح z "ayıplama, kabahat yükleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳabuḥa قبح z "kötü veya çirkin idi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

takdim

Arapça ḳdm kökünden gelen taḳdīm تقديم z "öne sürme, önceleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaddama قَدَّمَ z "öne sürdü" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

takdir

Arapça ḳdr kökünden gelen taḳdīr تقدير z "1. ölçü ve değer biçme, değer verme, beğenme, 2. kader, kısmet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳadara قَدَرَ z "gücü yetti, boy ölçüştü" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

takdis
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
biz teṣbīh ü takdīs kılur-miz

Köken

Arapça ḳds kökünden gelen taḳdīs تقديس z "kutsama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳadusa قدس z "kutsal ve aziz idi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için kudüs maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

mukaddes


22.08.2017
takı

Türkiye Türkçesi tak- fiilinden Türkiye Türkçesinde +I(g) ekiyle türetilmiştir.

takım

Türkiye Türkçesi tak- "eklemek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.

takıntı

Türkiye Türkçesi tak- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(In)tI ekiyle türetilmiştir.

takır

Eski Türkçe takır "nal sesi, çoklu sert darbe sesi" ses yansımalı sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük bir sözcükten türetilmiştir.

takip

Arapça ˁḳb kökünden gelen taˁḳīb تعقيب z "izleme, peşinden gitme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳaba عَقَبَ z "izledi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.