tak1

tahtırevalli

<? Fa taχt-i ravān tahtırevan

tahtırevan

Fa taχt-i ravān تخت روان zyürüyen taht

tahvil

Ar taḥwīl تحويل z [#ḥwl tafˁīl II msd.] döndürme, dönüştürme, değiştirme Ar ḥāla حَالَ zdöndü

taife

Ar ṭāˀifa(t) طائفة z [#ṭwf fāˁila(t) fa. fem.] birinin etrafındakiler, zümre, ekip, mürettebat Ar ṭāfa طاف zetrafında dolandı

tak|mak

<< ETü tak- eklemek, bağlamak, geçirmek

tak1

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
ol tün Kisrālar ṭāklarıdın küngüreleri [kubbeleri] yıkıldı, Şām melikleriniŋ eyvānları yamruldı

Ar ṭāḳ طاق z [#ṭwḳ] kemer, taç OFa tāk a.a.

 taç1

Not: Tāk-ı Kisrā "Irak'ta Ktesiphon/Medayin kentinde bulunan Sasani hükümdarlarına ait yüksek kemerli yapı".

Benzer sözcükler: zafer takı

Bu maddeye gönderenler: çardak


22.09.2017
tak2

onom sert darbe sesi

taka

?

takaddüm

Ar taḳaddum تقدّم z [#ḳdm tafaˁˁul V msd.] önden gitme, önceleme, rütbece başkasından önce gelme Ar ḳadama قدم zönde veya önce idi

takallus

Ar taḳalluṣ تقلّص z [#ḳlṣ tafaˁˁul V msd.] büzüşme, (giysi) çekme, kısalma Ar ḳalaṣa قوص zçekti, büzüştü

takas

Ar taḳāṣṣ تقاصّ z [#ḳṣṣ tafāˁul VI msd.] kısas etme, göze göz dişe diş Ar ḳāṣṣa [III f.] ödeşti, öç aldı