takır

takdir

Ar taḳdīr تقدير z [#ḳdr tafˁīl II msd.] 1. ölçü ve değer biçme, değer verme, beğenme, 2. kader, kısmet Ar ḳadara قَدَرَ zgücü yetti, boy ölçüştü

takdis

Ar taḳdīs تقديس z [#ḳds tafˁīl II msd.] kutsama Ar ḳadusa قدس zkutsal ve aziz idi

takı

TTü tak- +I(g)

takım

TTü tak- eklemek +Im

takıntı

TTü tak- +(In)tI

takır

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
at adakı [ayağı] takır takır etti [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
kulağıma bir takıldu geldi. Meger bir düzd [hırsız] ev evlemege gelmiş. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
takır: Yuvarlanır boş şey sesi. (...) takır tukur (...) tam takır: Boş, halī. (...) takırdamak, takırtı

<< ETü takır nal sesi, çoklu sert darbe sesi onom

 tak2

Benzer sözcükler: takır takır, takır tukur, takırdamak, takırtı, tamtakır


22.09.2019
takip

Ar taˁḳīb تعقيب z [#ˁḳb tafˁīl II msd.] izleme, peşinden gitme Ar ˁaḳaba عَقَبَ zizledi

takiye

Ar taḳiyya(t) تقية z [#wḳy faˁīla(t) msd.] 1. sakınma, takva, 2. Şii fıkhında tehlikeden sakınma amacıyla dinini saklama ≈ Ar wiḳāya(t) وقاية zkoruma, sakınma Ar waḳā وَقَا zkorudu, sakındı

takke

Ar taḳiya(t) تقية z [#wḳy tafˁila(t) II msd.] korunma, sakınma

takla

Ar taḳlaˁ تقلع z [#ḳlˁ msd.] devirme Ar ḳalaˁa قلع zdevirdi, yerinden söküp altüst etti

taklavat

<< TTü takım taklavat TTü tak-