takım

takbih

Ar taḳbīḥ تقبيح z [#ḳbḥ tafˁīl II msd.] ayıplama, kabahat yükleme Ar ḳabuḥa قبح zkötü veya çirkin idi

takdim

Ar taḳdīm تقديم z [#ḳdm tafˁīl II msd.] öne sürme, önceleme Ar ḳaddama قَدَّمَ z [II f.] öne sürdü

takdir

Ar taḳdīr تقدير z [#ḳdr tafˁīl II msd.] 1. ölçü ve değer biçme, değer verme, beğenme, 2. kader, kısmet Ar ḳadara قَدَرَ zgücü yetti, boy ölçüştü

takdis

Ar taḳdīs تقديس z [#ḳds tafˁīl II msd.] kutsama Ar ḳadusa قدس zkutsal ve aziz idi

takı

TTü tak- +I(g)

takım

[ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
Berek [Fa.]: Yarak, takım, saz, neva, cihaz ve mühimmat manasınadır. (...) at takımı, yatak takımı, hanende takımı, çengi takımı, işret takımı, hırsız ve hovarda takımı TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
... zümre, güruh. Ayak takımı, takım takım. .... Takılacak şey. Elmas takımı, baş takımı. [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
... 3. [zümre, sınıf] hayvanat bir kaç takıma münkasımdır. 4. ... bir takım adamlar, bir takım eşya, 5. takılacak şey, süs eşyası, 6. sigaralık, 7. bir donanma veya filoyu terkib eden sefain, 8. gemi teknesinin techizatı. ... ciğer takımı, takım düzmek [ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
takım: .... Bir askerî bölüğünün münkasim olduğu kısımlardan her biri. [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Çakmakçılar'da Maye Ef. nin dükkanından 50 takım elbise çalınmıştır

TTü tak- eklemek +Im

 tak-

Not: Futbol takımı deyimi 1910 dolayında yaygınlaşmış görünüyor.

Benzer sözcükler: ayak takımı, birtakım, futbol takımı, sofra takımı, takım elbise, yatak takımı


17.12.2017
takıntı

TTü tak- +(In)tI

takır

<< ETü takır nal sesi, çoklu sert darbe sesi onom

takip

Ar taˁḳīb تعقيب z [#ˁḳb tafˁīl II msd.] izleme, peşinden gitme Ar ˁaḳaba عَقَبَ zizledi

takiye

Ar taḳiya(t) تقية z [#wḳy tafˁila(t) II msd.] 1. sakınma, takva, 2. Şii fıkhında tehlikeden sakınma amacıyla dinini saklama ≈ Ar wiḳāya(t) وقاية zkoruma, sakınma Ar waḳā وَقَا zkorudu, sakındı

takke

Ar taḳiya(t) تقية z [#wḳy tafˁila(t) II msd.] korunma, sakınma