taife

tahtelbahir

§ Ar taḥt تحت zalt Ar baḥr بحر zdeniz

tahteşşuur

§ Ar taḥt تحت zalt Ar al-şuˁūr الشّعور zbilinç

tahtırevalli

<? Fa taχt-i ravān tahtırevan

tahtırevan

Fa taχt-i ravān تخت روان zyürüyen taht

tahvil

Ar taḥwīl تحويل z [#ḥwl tafˁīl II msd.] döndürme, dönüştürme, değiştirme Ar ḥāla حَالَ zdöndü

taife

"... gemi personeli" [ Artin Hindoğlu, Hazine-i Lugat, 1831]
Matelot [Fr.]: gemi tayfası "zümre" [ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
oğlanlık ˁāleminden beru hīc bir sebebsüz bu tāyifenüŋ mahabbeti cānum içinde mevcutdı. [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
tāife: (...) 3. Gemiciler efradı (bu mana ile Türkçe olarak müfred ve cemˁi [tekil ve çoğul] kullanılır ve zebanzedi 'tayfa'dır طايفا)

Ar ṭāˀifa(t) طائفة z [#ṭwf fāˁila(t) fa. fem.] birinin etrafındakiler, zümre, ekip, mürettebat Ar ṭāfa طاف zetrafında dolandı

 tavaf

Not: “Bölük, zümre” anlamında taife ve “gemi personeli” anlamında tayfa yazımları 20. yy'dan önce ayrışmıştır..

Benzer sözcükler: tayfa


25.10.2017
tak|mak

<< ETü tak- eklemek, bağlamak, geçirmek

tak1

Ar ṭāḳ طاق z [#ṭwḳ] kemer, taç OFa tāk a.a.

tak2

onom sert darbe sesi

taka

?

takaddüm

Ar taḳaddum تقدّم z [#ḳdm tafaˁˁul V msd.] önden gitme, önceleme, rütbece başkasından önce gelme Ar ḳadama قدم zönde veya önce idi