tahvil

tahtaboş

<< TTü taḥt-ı pūş çatı altı § Ar taḥt تحت zalt Fa pūş پوش zörten, örtme, örtü, çatı

tahtelbahir

§ Ar taḥt تحت zalt Ar baḥr بحر zdeniz

tahteşşuur

§ Ar taḥt تحت zalt Ar al-şuˁūr الشّعور zbilinç

tahtırevalli

<? Fa taχt-i ravān tahtırevan

tahtırevan

Fa taχt-i ravān تخت روان zyürüyen taht

tahvil

"değiştirme" [ Sinan Paşa, Tazarru'nâme, 1482]
ululıkların zillete taḥvīl, ˁızzetlerin mezellete tebdīl "... ciro etme" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
tahvīl: (...) borcu, senedi, malı birinden diğerine nakletmek. YO: "... borç senedi" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
tahvīl: Borç senedi, alelhusus hazine-i maliyenin borcuna mukabil verilen senedāt.

Ar taḥwīl تحويل z [#ḥwl tafˁīl II msd.] döndürme, dönüştürme, değiştirme Ar ḥāla حَالَ zdöndü

 hal1

Benzer sözcükler: muhavvel, muhavvil, tahvil senedi, tahvilat


28.07.2015
taife

Ar ṭāˀifa(t) طائفة z [#ṭwf fāˁila(t) fa. fem.] birinin etrafındakiler, zümre, ekip, mürettebat Ar ṭāfa طاف zetrafında dolandı

tak|mak

<< ETü tak- eklemek, bağlamak, geçirmek

tak1

Ar ṭāḳ طاق z [#ṭwḳ] kemer, taç OFa tāk a.a.

tak2

onom sert darbe sesi

taka

?