taht1

tahriş

Ar taḥrīş تحريش z [#ḥrş tafˁīl II msd.] kaşındırma Ar ḥaraşa حَرَشَ zkaşıdı

tahsil

Ar taḥṣīl تحصيل z [#ḥṣl tafˁīl II msd.] 1. (ürün veya gelir) elde etme, 2. (mec.) eğitim alma Ar ḥaṣala حَصَلَ zoluştu, elde edildi

tahsildar

§ Ar taḥṣīl تحصيل zelde etme Fa dār دار zeden

tahsis

Ar taχṣīṣ تخصيص z [#ḥṣṣ tafˁīl II msd.] kendine mahsus etme, özelleştirme Ar χaṣṣa خَصَّ zseçti, ayırdı

tahşidat

Ar taḥşīd تحشيد z [#ḥşd tafˁīl II msd.] bir araya toplama, yığma Ar ḥaşada toplandı, yığıldı

taht1

[ Kutadgu Bilig, 1069]
bolu birdi evren ilig birdi taχt [gök kubbe yaratıldı, padişah verdi taht]

Fa/OFa taχt تخت zoturak, seki, özellikle hükümdar sandalyesi ≈ OFa taχtak tabla, enlemesine kesilmiş tahta

 tahta

Bu maddeye gönderenler: payitaht, tahtırevan (tahtırevalli)


16.04.2015
taht2

Ar taḥt تحت zbir şeyin altı (edat)

tahta

Fa taχta تخته zenlemesine biçilmiş ağaç, tabla << OFa taχtak a.a. ≈ Ave taş-, taχta- biçmek, özellikle ağaç biçmek, inşa etmek +a HAvr *teks- marangozluk veya yapı ustalığı yapmak

tahta kurusu

Yun koriós/kóryza κοριός/κόρυζα ztahta kurusu << EYun kóris, gen. kóridos κόρις, κόριδ- za.a. (Kaynak: LS sf. 981.)

tahtaboş

<< TTü taḥt-ı pūş çatı altı § Ar taḥt تحت zalt Fa pūş پوش zörten, örtme, örtü, çatı

tahtelbahir

§ Ar taḥt تحت zalt Ar baḥr بحر zdeniz