tahtırevan

tahta kurusu

Yun koriós/kóryza κοριός/κόρυζα ztahta kurusu << EYun kóris, gen. kóridos κόρις, κόριδ- za.a. (Kaynak: LS sf. 981.)

tahtaboş

<< TTü taḥt-ı pūş çatı altı § Ar taḥt تحت zalt Fa pūş پوش zörten, örtme, örtü, çatı

tahtelbahir

§ Ar taḥt تحت zalt Ar baḥr بحر zdeniz

tahteşşuur

§ Ar taḥt تحت zalt Ar al-şuˁūr الشّعور zbilinç

tahtırevalli

<? Fa taχt-i ravān tahtırevan

tahtırevan

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
Yūsuf zindāndın çıkdı erse kördi kim zindān eşikide yeti taχt-i revān turur, kamuğı kıymetlığ pārçalar birle örtülgen. [ Fuzuli, Divan & Leyla ve Mecnun, 1535]
Fakīr-i pādişeh-āsā gedā-i muhteşemem / Sirişk taχt-ı revāndur baŋa [gözyaşı tahtırevandır bana] ...

Fa taχt-i ravān تخت روان zyürüyen taht

 taht1, revan

Bu maddeye gönderenler: tahtırevalli


22.08.2017
tahvil

Ar taḥwīl تحويل z [#ḥwl tafˁīl II msd.] döndürme, dönüştürme, değiştirme Ar ḥāla حَالَ zdöndü

taife

Ar ṭāˀifa(t) طائفة z [#ṭwf fāˁila(t) fa. fem.] birinin etrafındakiler, zümre, ekip, mürettebat Ar ṭāfa طاف zetrafında dolandı

tak|mak

<< ETü tak- eklemek, bağlamak, geçirmek

tak1

Ar ṭāḳ طاق z [#ṭwḳ] kemer, taç OFa tāk a.a.

tak2

onom sert darbe sesi