tahsis

tahrip

Arapça χrb kökünden gelen taχrīb تخريب z "harap etme, yıkma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaraba خرب z "harap oldu" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tahrir

Arapça ḥrr kökünden gelen taḥrīr تحرير z "1. (köle) azat etme, 2. adama, 3. yayınlama, (gönderilmek veya yayınlanmak üzere) yazı yazma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarrara حَرَّرَ z "azat etti, yayınladı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tahriş

Arapça ḥrş kökünden gelen taḥrīş تحريش z "kaşındırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaraşa حَرَشَ z "kaşıdı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tahsil

Arapça ḥṣl kökünden gelen taḥṣīl تحصيل z "1. (ürün veya gelir) elde etme, 2. (mec.) eğitim alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaṣala حَصَلَ z "oluştu, elde edildi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tahsildar

Arapça taḥṣīl تحصيل z "elde etme" ve Farsça dār دار z "eden" sözcüklerinin bileşiğidir.

tahsis
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
taχṣīṣ: Appropriare, vendicare, arrogare sibi, proprium reddere

Köken

Arapça ḥṣṣ kökünden gelen taχṣīṣ تخصيص z "kendine mahsus etme, özelleştirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṣṣa خَصَّ z "seçti, ayırdı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için husus maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

tahsisat


22.10.2014
tahşidat

Arapça ḥşd kökünden gelen taḥşīd تحشيد z "bir araya toplama, yığma" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça ḥaşada "toplandı, yığıldı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

taht1

Farsça ve Orta Farsça taχt تخت z "oturak, seki, özellikle hükümdar sandalyesi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça taχtak "tabla, enlemesine kesilmiş tahta" sözcüğü ile eş kökenlidir.

taht2

Arapça taḥt تحت z "bir şeyin altı (edat)" sözcüğünden alıntıdır.

tahta

Farsça taχta تخته z "enlemesine biçilmiş ağaç, tabla" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen taχtak sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde taş-, taχta- "biçmek, özellikle ağaç biçmek, inşa etmek" fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *teks- "marangozluk veya yapı ustalığı yapmak" kökünden türetilmiştir.

tahta kurusu

Yeni Yunanca koriós veya kóryza κοριός/κόρυζα z "tahta kurusu" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kóris, gen. kóridos κόρις, κόριδ- z sözcüğünden evrilmiştir. (Kaynak: Liddell & Scott, A Greek-English Lexicon sf. 981.)