tahrir

tahnit

Arapça ḥnṭ kökünden gelen taḥnīṭ تحنيط z "mumyalama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥannaṭa حَنَّطَ z "mumyaladı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır. Bu sözcük İbranice ḥanaṭ חנט z "mumyalamak" fiili ile eş kökenlidir.

tahra

Farsça dahre دهره z "orak, ağaç budama bıçağı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça yazılı örneği bulunmayan *dāthra biçiminden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Sanskritçe dātra दात्र z "orak" sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Sanskritçe dāti "ekin biçmek" fiilinden türetilmiştir. )

tahrif

Arapça ḥrf kökünden gelen taḥrīf تحريف z "bozma, eğme, çarpıtma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarrafa حرّف z "tahrif etti, bozdu" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tahrik

Arapça ḥrk kökünden gelen taḥrīk تحريك z "birini veya bir şeyi harekete geçirme, dürtme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaraka حرك z "hareket etti" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tahrip

Arapça χrb kökünden gelen taχrīb تخريب z "harap etme, yıkma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaraba خرب z "harap oldu" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tahrir
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
bi bir zişt χaṭdur ki altun-ıla taḥrīr olunmışdur

Köken

Arapça ḥrr kökünden gelen taḥrīr تحرير z "1. (köle) azat etme, 2. adama, 3. yayınlama, (gönderilmek veya yayınlanmak üzere) yazı yazma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarrara حَرَّرَ z "azat etti, yayınladı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için hür maddesine bakınız.

Ek açıklama

Anlam gelişmesi için karş. Yunanca ekdōsis, Latince editio "salma > yayınlama".

Bu maddeye gönderenler

muharrer, muharrir


03.02.2018
tahriş

Arapça ḥrş kökünden gelen taḥrīş تحريش z "kaşındırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaraşa حَرَشَ z "kaşıdı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tahsil

Arapça ḥṣl kökünden gelen taḥṣīl تحصيل z "1. (ürün veya gelir) elde etme, 2. (mec.) eğitim alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaṣala حَصَلَ z "oluştu, elde edildi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tahsildar

Arapça taḥṣīl تحصيل z "elde etme" ve Farsça dār دار z "eden" sözcüklerinin bileşiğidir.

tahsin

Arapça ḥsn kökünden gelen taḥsīn تحسين z "beğenme, alkış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥasuna "güzel idi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tahsis

Arapça ḥṣṣ kökünden gelen taχṣīṣ تخصيص z "kendine mahsus etme, özelleştirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṣṣa خَصَّ z "seçti, ayırdı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.